İşte Avukat Yusuf Özer’in önerileri ve projeleri:

1999 depremleri Türkiye’de maalesef milat olamadı ve 6 Şubat’ı yaşadık.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra yaşanan büyük felaket ve tarifi mümkün olmayan büyük acıdan sonra artık insan kaynaklı bu büyük felaketlerin “AFET”e dönüşmesini önlemek için;

1-    6 Şubat tarihi “Türkiye Afet Riskini Azaltma ve Afet Kayıplarını Anma Günü” olarak ilan edilmeli ve o gün, evlerden okullara, iş yerlerinden kışlalara, hastanelerden hapishanelere yediden yetmişe herkes, DEPREM TATBİKATINA katılmalı ve bu konuda milli bilinç, milli refleks oluşmalıdır.

2- Bütünleşik Afet Yönetimi Sisteminden, Toplum Tabanlı Afet Yönetim Sistemine geçilmelidir. 6 Şubat depremlerinde gördük ki, milli duygularımız, milli dayanışma ruhumuz ve özverimiz çok yüksektir. Sivil toplum kurulularımız ve her bir vatandaşımız kendi imkanları ölçüsünde büyük fedakarlıklar yapmıştır. Milletimizin bu sosyal zenginliği “Toplum Tabanlı Afet Yönetim Sistemi” ile daha verimli olacaktır.

3- Ülkemizde sık yaşanan; deprem, sel, çığ düşmesi, orman yangınları, patlamalar ve kapımıza dayanak KURAKLIK gibi bir çok doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetler nedeni ile etkili bir “Risk Analizi”,  “Zarar Azaltıcı Önlemler”, “Etkili Müdahale”, “ Afet Sonrası İyileştirme” ve “Yeniden İnşa” süreci için

“ AFET BAKANLIĞI” kurulması düşünülmelidir.

4- Depremin etkisini en ağır gösterdiği Kahramanmaraş, Hatay ve Adana’da en çarpıcı yıkılmaların olduğu bir alan AÇIK HAVA DEPREM MÜZESİ yapılarak, hem deprem konusu güncelliği korunmalı hem de öğrenciler düzenli olarak oraya götürülüp gösterilerek “metafizik bir ürperti” ile bu konulardaki bilinç hafızlara kazınmalıdır.

Sarıçam ilçemizdeki yeni binalar maalesef depremde en fazla zarar gören binalar olmuştur. Bu nedenle göreve geldiğimizde ilk iş tüm binaların ve Sarıçam’ın  “Risk Analizi”ni yaparak zarar azaltıcı önlemler alacağız.

yusuf özer-1

Devletin dolayısıyla belediyelerinde en temele görevi YAŞAMA HAKKINI SAĞLAMAKATIR. Yaşama haklı sağlanmaz ise diğer hakların hiçbir önemi yoktur. Bu nedenle biz Sarıçam Belediyesini devraldığımızda bir Afet ve Acil durum karşısında hazır olmak adına;

Tüm parklarda içme suyu depoları yerleştireceğiz,

MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP'de Atatürk'ten geriye hiçbir şey kalmamıştır MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP'de Atatürk'ten geriye hiçbir şey kalmamıştır

Her mahalle muhtarlığı yanına yaşam malzemeleri ve acil müdahale malzemelerini içeren bir konteyner kuracağız.

Her mahalle muhtarımızla koordineli bir şekilde, her mahalle için gönüllü kurtarma ekibi kurup, profesyonel ekibimizle bunları sürekli eğiteceğiz. Afet durumunda gördük ki, ulusal düzeydeki yarımlar ancak 3 gün sonra gelebiliyor. Bu nedenle ilk anda yerelde, mahallede hatta sokak ve evlerde ne yapılabilirse onunla kalınıyor. Bu bilinçle hareket edeceğiz

Kaynak: HABER MERKEZİ