23 Mayıs 2022, Pazartesi
Son Dakika

Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
05.04.2022 18.43.37

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bütün avukatları tebrik etti. Cahit Özkan, kamu ve özel sektörde çalışan hukuk fakültesi mezunlarının stajlarını yapabilmeleri ve stajlarını yaparken de mesleki kazanımlarını kaybetmemelerini içeren Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Teklifin içeriğine ilişkin bilgi veren Özkan, "Kamuda çalışan hukuk mezunları stajlarını yaptığı dönemde eğer ücretsiz izinle stajlarını yapacak olurlarsa bu süre bir yıl sınırlı kalmasın, staj süresi içinde ücretsiz izinli olarak stajlarını yapabilsinler. Özel sektörde sosyal güvenlik sigortasına bağlı olarak bir kişi ise çalışırken eğer stajını yapmak isterse stajı Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışıyor olması nedeniyle yanmasın, stajını da yapabilsin. Burada ücret almalarıyla ilgili de bir sıkıntı olmayacak. Yani kamu ve özel sektörde çalışanlar stajlarını yaptığı dönem içinde eğer bir ücret alırlarsa daha evvel stajları yanıyordu, şimdi bu da söz konusu olmayacak." dedi.

Barolara yapılan adli yardımlar

İstanbul ve Ankara'da birden fazla baro bulunduğu için adli yardımlarda adaletsizlik olduğunu dile getiren Özkan, bu nedenle teklifte barolara yönelik adli yardımlara ilişkin düzenleme yaptıklarını belirtti. Özkan, adaletsizliği gidermek için her baronun üye sayısını dikkate alarak kademeli bir adli yardım ödeneğinin dağıtılmasını istediklerini söyledi.

Teklifi, Avukatlar Günü dolayısıyla bugün Meclis Başkanlığına sunduklarını ifade eden Özkan, "Özetle, teklifle kamu ve özel sektörde çalışan hukuk mezunlarının staj yaptıkları dönem içinde ücretsiz izinli sayılmaları öngörülüyor. Stajını yaptıktan sonra kamudaki görevlerine geri dönmelerine imkan sağlıyoruz. Ayrıca staj yaptıkları süre içinde çalıştıkları kurumda bir ücret alıyorlarsa stajları da yanmış olmayacak." diye konuştu.

Özkan, kamuda çalışanlara da avukatlık yapma hakkının verilmesiyle sektörde nitelik ve işsizlik sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Kamu ve özel sektörde çalışan hukuk mezunlarının kendi alanlarında zaten uzmanlıkları söz konusu. Bunlar 10 yıldan fazla kendi kurumlarının hukuk birimlerinde çalışıyor ancak avukatlık titrleri yok. Bunlar hukuk danışmanlığı hizmeti veriyor. Düzenlemeyle bunlar hukuk danışmanlığı olarak değil, avukat olarak da mahkeme nezdinde dava ve icra takiplerini vekaleten temsil yetkisine kavuşmuş olacaklar."

Sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak

Teklife göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı mesleğinden olanlar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar, görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. Bu kişiler, staj süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak ve bu dönemde yıllık izinlerini de kullanabilecek. Talep halinde ilgili birimlerce ücretsiz izin verilecek.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.

Teklifle adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtım esasları belirleniyor. Buna göre, ödenekten gönderilen paraların barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınacak. Puanlamada öncelikle her baroya 5 temel puan verilecek. Bu temel puana ilave edilecek puanlar, baroların üye sayıları ve il nüfusları baz alınarak belirlenecek. Baroya kayıtlı olan her 50 üye avukat için bir puan; il nüfusu esas alınarak her 5 bin nüfus için bir puan belirlenerek baronun puanına eklenecek.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde ise her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 40'ı, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak. İTTİFAK-AAYorum Ekle