01 Ağustos 2021, Pazar
Son Dakika

AYM Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kadro ihdası yapılmasına ilişkin düzenlemeyi Anayasaya uygun buldu

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadrolarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edileceğine ilişkin düzenlemenin iptal edilmesi talebini reddetti.
09.11.2020 19.58.04

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre CHP, 2 numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5.maddesinin, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadroları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle ihdas edilir." denilen birinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. 

İptal dilekçesinde, devlet kurumlarında istihdam edilecek personele ilişkin kadro ve pozisyonların ihdası ile bunlara ilişkin temel ilke ve esasların kanunla belirlenmesi gerektiği, buna karşın dava konusu kuralla devletin idare organını oluşturan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilmesine imkan tanındığı belirtildi.

Dilekçede, "Kadro ihdasına ilişkin bu yetkinin yasama organınca herhangi bir temel ilke ve kurala bağlanmadan, çerçevesi belirlenmeden yürütme organı tarafından kullanılması, hem devlet faaliyetlerinin öngörülebilirliğini ortadan kaldırır hem de takdir yetkisinin keyfi kullanılmasına yol açar." görüşü savunuldu.

Oy çokluğuyla reddedildi

Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vererek, iptal talebini 9 üyenin oyuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile 6 üye çoğunluk görüşüne katılmadı.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, yeni hükümet sisteminin en önemli özelliklerinden birinin Cumhurbaşkanına "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" adı altında düzenleme yapma yetkisi tanıması olduğu vurgulandı.

Yürütmenin diğer düzenleyici işlemlerinden farklı olarak Cumhurbaşkanının, Anayasa'da belirlenen yetki çerçevesinde herhangi bir kanuna dayanmadan ya da yasama organının onayı olmadan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yoluyla düzenleme yapabileceği belirtildi.

Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılabilecek konuların yürütme yetkisine ilişkin hususlarla sınırlandırıldığı hatırlatılan gerekçede, düzenlemedeki kadro ihdasının, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapısına ilişkin yapıldığı, yeni kuralın yürütme yetkisine ilişkin konulardan olduğu kaydedildi.

Kuralın, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi kurumların yargı yetkisini kullanan kamu görevlilerinin kadrolarıyla ilgili bir düzenleme niteliği taşımadığı ifade edilen gerekçede, bu nedenlerle kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olmadığı kaydedildi.

İTTİFAK - AAYorum Ekle