Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme çalışmalarına Tavuş bölgesinden başlama konusunda anlaştı. İki ülkenin sınırlandırma komisyonlarının sekizinci toplantısının sonuçlarını duyuruldu.

Azerbaycan ve Ermenistan sınırında gerçekleştirilen toplantıya Ermenistan ve Azerbaycan başbakan yardımcıları Şahin Mustafayev ve Mher Grigoryan başkanlık etti.

Sınırlar tespit ediliyor

Tarafların toplantıda aşağıdaki konularda anlaşmaya vardığı aktarıldı:

Sınırlandırma sürecinin ilk aşamasında taraflar, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı dönemde var olan cumhuriyetler arası yasal sınıra uygun hale getirmek amacıyla, sınır hattının belirli bölümlerinin doğrudan Bağanis (Ermenistan), Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan), Aşağı

Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan), Heyrimli (Azerbaycan), Berkaber (Ermenistan) ve Kızılhacılı (Azerbaycan) yerleşim yerleri arasından geçirilmesi konusunda geçici olarak anlaşmışlardır.

Taraflar, sınır hattının belirtilen kesimlerinin tanımının, zemindeki jeodezik ölçümler temelinde koordinatların belirlenmesi dikkate alınarak hazırlanmasına ve bu tanımın 15 Mayıs 2024 tarihine kadar taraflarca üzerinde mutabık kalınacak ve imzalanacak uygun bir protokol ile resmileştirilmesine karar vermişlerdir.

Tarafların, sınır hattının mutabık kalınan kesimleri boyunca sınır hizmetlerinin eşzamanlı ve paralel olarak sunulması için düzenlemeler yapmak amacıyla hükümetlerine başvuracakları hususunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca, sınırlandırma süreci tam olarak tamamlanana kadar, protokol tanımında belirtilen sınır çizgisi bölümlerinin sınırlandırılmış olarak kabul edileceği konusunda mutabık kalınmıştır.

Meksika'da vurulmuş 10 ceset bulundu Meksika'da vurulmuş 10 ceset bulundu

Taraflar aynı zamanda, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırlarının Belirlenmesi ve Sınır Güvenliği Komisyonu ile Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırlarının Belirlenmesi Devlet Komisyonu'nun Ortak Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik taslağını 1 Temmuz 2024 tarihine kadar nihai hale getirme ve yönetmeliğin iç koordinasyon ve onay sürecini taraf devletlerin mevzuatının usul ve gerekliliklerine uygun olarak başlatma konusunda mutabık kalmışlardır

Taraflar, sınırlandırma sürecinde 1991 tarihli Alma-Ata Deklarasyonu'nun esas alınacağı hususunda mutabık kalmışlardır. Taraflar ayrıca bu temel ilkenin taslak yönetmelikte sabitlenmesi konusunda da mutabık kalmışlardır (gelecekte Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barışın ve devletlerarası ilişkilerin tesisine ilişkin anlaşmanın aksini öngörmesi halinde, yönetmeliğin ilgili paragrafı bu anlaşmayla belirlenen ilkelerle uyumlu hale getirilecektir).

Tüzüğün taraflarca onaylanmasının ardından, öncelik sırasının kararlaştırılması ve enklavlar ve eksklavlar da dahil olmak üzere sınırın diğer tüm kısımlarının sınırlandırılması sürecinin devam etmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

Söz konusu toplantıda tutanakların imzalandığı ve bir sonraki toplantının tarihi ve yeri çalışma düzeninde kararlaştırılmak üzere kabul edildiği ifade edildi.

4 köy iade edildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır beklenen tarihi olay. Ermenistan, Azerbaycan'ın 1990'lı yılların başından beri işgal altında olan 4 köyünü iade etmeyi kabul etti" ifadesini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ