Hyunda Yeni KONA Elektrik modelini satışa sunuyor Hyunda Yeni KONA Elektrik modelini satışa sunuyor

Otomotiv sektöründe yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın elektrikli araçların satışına yönelik önemli düzenlemeleri içeren bir tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. 

İzin belgesi şartı aranacak

Yapılan düzenlemeler kapsamında, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçlar için Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi getiriliyor. Gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında, gümrük idareleri tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetkilendirdiği kurum tarafından düzenlenen "İzin Belgesi" aranacak.

İthalatçılara yeni yükümlülükler

İzin belgesi muafiyeti elde edebilmek için ise eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekecek. İzin belgesinin düzenlenebilmesi için belirlenen şartların 30 gün içinde yerine getirilmesi gerekiyor.

Bu şartlar arasında, satış sonrası montaj, bakım ve onarım için belirlenen standartlarda en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçı tarafından kurulmuş ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmiş olması, elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olmaları gibi kriterler getiriliyor.

Tüketici güvenliği öncelendi

Özellikle Çin kaynaklı araçlar için getirilen düzenleme, satış sonrası destek alamayan tüketicilerin mağduriyetini önlemeyi amaçlıyor. Bu yeni kuralların tüketici güvenliğini artırmanın yanı sıra, araçların arıza veya kaza durumlarında daha hızlı bir şekilde onarılmasını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlaması hedeflendi.

Yürürlüğe 30 gün içerisinde alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin yürürlüğe girişi, yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra olacak. Bu süre zarfında belirlenen şartları sağlamayan markalar, Türkiye'de satış yapma yetkisini kaybedecek

Kaynak: AA