Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), şarkıcı Gülşen'in bir konserde imam hatiplilere yönelik kullandığı sözlerin "ayrımcılık" niteliğinde olduğuna karar vererek, her bir başvurucu yönünden Gülşen'e 150.000 TL idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

İlgili kişiler, manevi zarara uğradıklarını gerekçe göstererek TİHEK'e başvurmuşlardı. Gülşen ise savunmasında, sözlerin yanlış anlaşıldığını ve özür dilediğini belirterek başvuruların reddedilmesini talep etmişti.

TİHEK'in kararında, Anayasa'nın 10. maddesinde herkesin kanun önünde eşit olduğu ve Anayasa'nın 24. maddesinde din ve vicdan hürriyetinin güvence altına alındığı vurgulanmıştır. Söz konusu ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ve ayrımcılık boyutuna ulaştığı ifade edilmiştir.

Ancak TİHEK'in başkanı ve bir üyesi, şerh koyarak çoğunluğa katılmamışlardır.

Şerhte, ifadelerin muhatabı olmaması ve başvurunun ayrımcılık yasağı kapsamında bulunmaması nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğu görüşü belirtilmişti.

(HABER MERKEZİ)