İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 22. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/247 Esas
DAVALI : OLGA ALEKSEEVA- FIRAT
ADRES Pechorskaya Sokak No:5 Daire:15 Moskova/RUSYA
Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceğine karar verilmiş olup,
Tarafınıza tebligat yapılamadığından, 13/07/2023 günü saat 14:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği hususunun ihtarı ile duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/05/2023

#ilangovtr Basın No ILN01834957