Türkiye'deki işsizlik oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Türkiye'de 2023 yılında, 15 yaş ve üzeri kişiler arasında işsizlik oranı bir önceki yıla kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 9,4'e gerileyerek 1,0 puanlık bir azalış gösterdi. Cinsiyete göre işsizlik oranı incelendiğinde, erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda bu oran yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam yüzde 48,3'e çıktı

2023 yılında Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,8 puanlık bir artışla yüzde 48,3 olarak kaydedildi. Cinsiyete göre bakıldığında, istihdam oranı erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılım yüzde 53,3 oldu

2023 yılında Türkiye'de işgücü, bir önceki yıla göre 562 bin kişi artarak 34 milyon 896 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık bir artışla yüzde 53,3 olarak kaydedildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2 iken kadınlarda yüzde 35,8 olarak gerçekleşti.

Gençlerde işsizlik oranı yüzde 17,4 oldu

2023 yılında 15-24 yaş aralığında yer alan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 2,0 puan azalarak yüzde 17,4 seviyesine geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,3 iken kadınlarda yüzde 23,2 olarak tahmin edildi.

2023 yılında Türkiye'de işgücü, farklı sektörlerde çeşitli istihdam alanları buldu. Bu kapsamda, 4 milyon 695 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 711 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 997 bin kişi inşaat sektöründe, ve 18 milyon 230 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıla göre karşılaştırıldığında, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 171 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 151 bin, hizmet sektöründe ise 852 bin kişi artış gösterdi.

İşsizlik oranlarına ilişkin veriler incelendiğinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde önemli farklılıklar görülmektedir. En yüksek işsizlik oranına sahip olan bölge, yüzde 17,2 ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerini içermektedir. Buna karşılık, işsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 4,9 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeridir.

İstihdam oranlarına ilişkin verilere göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde istihdamda da önemli farklılıklar gözlemlenmektedir. En yüksek istihdam oranına sahip olan bölge, yüzde 54,5 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerini içeren bölgedir. Buna karşılık, en düşük istihdam oranı yüzde 37,5 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinin bulunduğu bölgede gerçekleşmişti.

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59,0 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 42,3 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Bölgesi'nde oldu.

İslam Memiş'ten yatırımcılara 'Bu hafta almayın' uyarısı! İslam Memiş'ten yatırımcılara 'Bu hafta almayın' uyarısı!

Türkiye'nin 2013-2023 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle sıralandı:

 • 2013: %8,9
 • 2014: %9,9
 • 2015: %10,3
 • 2016: %10,9
 • 2017: %10,9
 • 2018: %10,9
 • 2019: %13,7
 • 2020: %13,1
 • 2021: %12,0
 • 2022: %10,4
 • 2023: %9,4

Kaynak: AA