ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitenin Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 73 (yetmişüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İnönü Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alacak İnönü Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alacak

Detaylı bilgi için tıklayınız.