Tasarruf paketinin ayrıntılarını yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklayacak.

Erdoğan, “Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet için eğitimler, yurt dışı seyahatler ve kamu istihdamı gibi pekçok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız.” demişti.

"Performansa dayalı tasarruf" olarak özetlenebilecek paket, kendi içinde denetim mekanizmalarını da içerecek. Bakan Şimşek'in açıklayacağı pakette yer alması beklenen önlemlerin bir bölümü yasa ile hayata geçirilecek. Bu kapsamdaki düzenlemelerin kısa süre içinde TBMM gündemine taşınması bekleniyor.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın aberine göre, Pakette yer alması planlanan önlemlerden bazıları şöyle:

Ödeneklerde kesinti

Bakanlıklar dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ödeneklerinden kesinti yapılacak. Bazı harcamalara ya izin verilmeyecek ya da çok sınırlı olacak. Kurumlar kendilerine ayrılan harcama tavanlarını aşamayacak.

Para 1-3

Ağırlama ve gezi sınırlaması

Kırtasiye, temsil, ağırlama, toplantı ve dış seyahat gibi cari giderler, öncelikli olarak kısılacak. Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek. Zorunlu ise de kadro sınırlı tutulacak. Kurumlar eğitim ve buna benzer toplantılarını otellerde değil kendi tesislerinde, asgari harcama ile yapacak.

Para Aa 1513096 1

Bina ve araçlar

Bakanlıklar yeni bina yapamayacak ya da kiralayamayacak. Yeni araç alımı ve kiralanması ciddi oranda sınırlanacak.

Para 2149807 1

Yatırım için önlemler

Hazine garantili projeler gözden geçirilecek. Kısa dönemde geri dönüşü olmayan projelere garanti verilmeyecek. Yüzde 70'i yapılmış yatırımlar öncelikle tamamlanacak. Başlamış ama yüzde 20'ler düzeyinde gerçekleşenlere ise önceliklere göre ve zamana yayılarak ödenek aktarılacak. Tarım, deprem bölgesi ve ulaştırma dışında yeni yatırım yapılmayacak.

Banka Hesap Para

Personele ilişkin önlemler

Personel alımı sınırlandırılacak. Farklı kurumlarda görevlendirme ile çalışan kamu personeli asli kurumlarına dönecek.

Paraparara
Takip mekanizması

Kurumların tedbirlere uyup uymadığını takip için bir mekanizma kurulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde komisyon benzeri bir yapı oluşturulacak.

Paraaa-1

Raporlar hazırlanacak

Belli periyotlarla (3 ay gibi) tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına bakılacak. Kurumlar yaptıkları tasarrufu rapor halinde komisyona gönderecek. Bu raporlarda nereden ne şekilde tasarruf edildiği detaylı şekilde yer alacak.

Para Zam-3

Aşarsa yaptırım

Verilen bütçeyi aşanlar, tasarruf etmeyen bürokratlarla ilgili yaptırım uygulanacak. Bu yaptırımın ne olacağı üzerinde çalışma yapılıyor. İdari yaptırımlar ya da disiplin soruşturması gündeme gelebilecek.

ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi, ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi, ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi

para-vergi-1501882_1

Üst düzey maaşlara sınır

Pakette, özel şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapan bürokratların alacağı ücretler ile ilgili de düzenleme yapılması planlanıyor. Bu durumda olanların aldıkları ücretlere sınır getirilecek.

enflasyon-artiyor-kagit-para-artiyor-1007717-5

100 milyar tasarruf hedefleniyor

Buna göre az kaynakla etkin projeler yapılacak. Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilecek.cMal ve hizmet alım ödenekleri yüzde 10 kesintiye gidilecek.

Yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesinti olacak. Hedef, 100 milyar liralık tasarruf sağlamak.

Kaynak: HABER MERKEZİ