CEVDET GÖKÇAY

İTTİFAK yazarı Mehmet Poyraz’ın da konuşmacıları arasında yer aldığı ve Çanakkale Savaşı’nın tarihsel sürecinin de işlendiği panelde Mehmet Âkif Ersoy’un “Çanakkale Şehitleri’ne” şiiri tahlil edilirken dönemde anlatıldı.

TYB Ankara Şube Başkanı şair-yazar Mehmet Sait Uluçay, şair-yazar Talip Işık ile gazeteci ve araştırmacı yazar Mehmet Poyraz, “Mehmet Âkif ve Çanakkale” başlığıyla gerçekleşen panelde dönemle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunurken Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un manevi özelliklerine de değinildi.

Hayat öyküsünden bahisle şahsiyetine vurgu yapan Mehmet Sait Uluçay, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un maneviyatına değinerek kaleme aldığı şiirlerden örnekler sıraladı. Milli Mücadele döneminde milletin Çanakkale Zaferi’nden beslendiğine vurgu yapan Uluçay, “Çanakkale Savaşı’nda binlerce şehit verdik. Nitekim işgalcilerinde binlerce kaybı olmuştur. Türk milleti Çanakkale’de eşi benzeri görülmemiş bir destan yazmıştır. Zaferin sonunda kaleme aldığı “Çanakkale Şehitleri’ne” şiiriyle millete ilham veren Mehmet Akif üstadımız dolaylı da olsa söz konusu şiirle Milli Mücadele döneminde yine millete ilham olmuştur.” diye konuştu.

“Çanakkale Şehitleri’ne” şiirini tahlil eden Talip Işık, Safahat’ın insan hikâyelerinden meydana geldiğine dikkat çekerek, “Akif’in şiirleri toplumsal duyguyu anlatıyor. Mekân ve insan ilişkisine Akif önem verir, camileri, medreseleri çok farklı anlatır. Akif toplumu direnişe hazırlamıştır. Bunu Milli Mücadele döneminde görebiliyoruz. Yine bunun en güzel örneğini kaleme aldığı İstiklal Marşı’dır.” ifadelerine yer verdi. “Çanakkale Şehitleri’ne” şiirini, Akif’in Çanakkale Savaşı’nı görmeden yazdığını hatırlatan, bir plan çerçevesinde ve kronolojik olarak kaleme aldığını belirten Işık, “Daha savaşın başında Akif’in notlar aldığını ve buradan hareketle şiiri yazmaya başladığını fark edebiliyoruz.” dedi.

Mehmet Poyraz, Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber Çanakkale Savaşı’na giden süreci ve zaferin sonrasında yaşanılanları anlattı. 'Çanakkale Savaşı'nın Tarihsel Süreci ve Milli Mücadele'ye Etkisi' başlığıyla değerlendirmelerde bulunan Poyraz şu sözlere yer verdi: “1914’ün Kasım ayının ilk günlerinde başlayan “Çanakkale Savaşı”, 18 Mart 1915 tarihinde gerçekleşen ve bölgenin en büyük deniz muharebesi olarak da bilinen Osmanlı Devleti-İtilaf Devletleri donanma savaşlarında kazanan Türk Milleti olmuştur.” 

Osmanlı Devleti’nin galip geldiğini, on binlerce şehit veren Türk Milleti’nin Çanakkale’de tarihin seyrini değiştirdiğine vurgu yapan Poyraz devamında “18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi” ile Osmanlı toplumunun özgüveninin sağlamlaşıp yerine oturduğuna dikkat çekti. İşgal güçlerinin psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Poyraz, Çanakkale Zaferi’nin “Milli Mücadele” dönemine de ilham verdiğini söyledi. Rusya özelinde de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Poyraz: “Dönemin silah teknolojisinin deneme sahası da olan Çanakkale Savaşı’nda mağlup olsaydık ne olurdu acaba? Birinci Dünya Savaşı’na daha girmeden, son 10 yıl boyunca, Japonya ile savaşan, ülkedeki iç karışıklıklarla uğraşan Çarlık Rusya’nın rejimi 1917’deki “Ekim Devrimi” ile beraber son bulur. Savaş sonrası hayli yorgun düşen Rusya, Bolşevikliğe boyun eğmek zorunda kalır. Fakat İtilaf Devletleri Çanakkale’yi geçip Boğazları kontrol altına alsaydı eğer, alacağı her türlü destekle Çarlık Rusya büyük ihtimal yaşıyor olacaktı, en azından bir süre daha. Bugün bölgede gördüğümüz manzaranın da bir başka olacağına da şüphe yoktur.”

Dinleyicilerin sorular da yönelttiği “Mehmet Akif ve Çanakkale” başlıklı panelin sonunda konuşmacılara günün anlam ve önemini belirten teşekkür belgesi takdim edildi. İTTİFAK

Editör: Elif Şahin