Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinde 5 adet kriptoloji sorusu yayınladı. Sorular sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Gündem kriptoloji

Milli İstihbarat Teşkilatı, internet sitesinde 5 adet kriptoloji sorusu yayınladı. Sorunun cevaplarının yakında açıklanacağı belirtildi. Sorular ise şöyle:

1: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli bir sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 5 seçilmişse "CEZES NĞNS LIÜ ES LIU ÇIÜHI" şifreli ifadenin açık hali nedir?

2: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 3 seçilmişse, "MERHABA" kelimesi şifrelenmiş haliyle neye dönüşür?

Köy muhtarı arsa alanlara pankartlı uyarı yaptı Köy muhtarı arsa alanlara pankartlı uyarı yaptı

3: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Route şifreleme ile yatay uzunluk birimi 4 seçilerek saat yönünde spiral olarak şifrelenmiş metindeki "AIRERXXEDRANNVATÇEHEYNHİ" ifadesinin açık hali nedir? (X eksik kalan harfler yerine kullanılmıştır.)

Kaynak: AA