T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/310 Esas
DAVALI : MÜSEYİB BAĞIROV-
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 07/09/2023 günü saat: 11:05, Bilirkişi raporuna HMK m.281 gereğince, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde, bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01834711