Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 10 Şubat 2024'ten itibaren bir yıl daha uzatılması için Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

Uluslararası İş Birliği ve Türk Askerinin Rolü

Tezkere metni, Türk askerinin bölgedeki deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadeledeki etkin rolünü vurguluyor. Türkiye'nin, uluslararası iş birliği çerçevesinde bölgedeki deniz güvenliğine önemli katkı sağlamak amacıyla yürütülen çabalara aktif bir şekilde katıldığı belirtiliyor.

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Deniz Güvenliğinin Sağlanması ve İnsani Yardım Faaliyetleri

Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının bölge ülkelerinin karasuları dışında Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi, deniz güvenliğini sağlama, insani yardım faaliyetlerine destek verme ve bölgesel iş birliğini sürdürme amacının altı çiziliyor. Türkiye'nin bölgesel istikrar ve güvenliğe katkıda bulunma çabaları ön plana çıkıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Önceki Katkıları ve Gelecek Planları

Tezkere metni, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve terörle mücadeledeki geçmiş başarılarını vurgulayarak, önümüzdeki dönemde de Türk askerinin bu alandaki önemli görevlerine odaklanmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA