Avrupa Merkez Bankası (ECB), yapay zekanın işgücü piyasasına etkisi üzerine yapılan bir araştırma sonuçlarını paylaştı. Yapılan incelemede, yapay zeka destekli teknolojiler ile istihdam arasındaki ilişki detaylı bir şekilde ele alındı.

ECB'nin araştırması, yapay zekanın hızlı benimsenmesinin potansiyel olarak ücretleri düşürebileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte, kurum yapay zekanın özellikle yüksek vasıflı işleri ortadan kaldırmak yerine yeni istihdam olanakları yarattığına da vurgu yaptı.

Yayınlanan araştırma raporunda, "Yapay zekanın insan emeğini ortadan kaldırdığına dair raporlar abartılı olabilir" ifadesiyle yapay zeka konusundaki tartışmalara da değinildi. Raporda, yapay zekanın tıbbi alanda danışmanlık sağlamaktan, kod yazmaya kadar geniş bir yelpazede kullanıldığı ve şirketlerin bu teknolojiye yatırım yapmasının istihdam endişelerini artırdığı belirtildi.

yapay zeka haber

16 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmada, yapay zekanın kullanıldığı sektörlerde istihdamın arttığı, düşük ve orta vasıflı işlerin ise bu durumdan büyük ölçüde etkilenmediği görüldü. Yüksek vasıflı işlerin ise önemli ölçüde arttığı kaydedildi.

Fındık üreticilerine "tarım sigortası yaptırın" çağrısı Fındık üreticilerine "tarım sigortası yaptırın" çağrısı

Raporda yapay zekanın çalışanların ücretleri üzerinde "nötr veya hafif olumsuz etkilerinin" olduğuna dikkat çekilirken, bu etkilerin gelecekte artabileceği vurgulandı. Ancak, yapay zeka destekli teknolojilerin istihdam ve ücretler üzerindeki etkilerinin henüz tam olarak gözlenmediği belirtilerek, bu konunun gelecekte daha geniş çaplı incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA