Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2024-2028 Yılı Stratejik Planı'ndan yaptığı derlemeye göre, verimlilik alanındaki bilimsel ve teknik kapasitenin uygulamalı eğitimlerle güçlendirilmesi, bilimsel yayın ve etkinliklerin niteliğinin yükseltilmesi, bu kapsamda üniversite, sanayi, kamu arası ortak iş yapabilme kabiliyetinin artırılması, imalat sanayisinde kaynak verimli üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Plan döneminde yürütülecek çalışmalarla verimlilik alanındaki uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi, teknoloji odaklı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşması, ekonominin verimlilik esaslarına katkı sağlayacak uygulama, politika ve stratejiler geliştirilmesi, bunların ülke düzeyinde uygulanmasının sağlanması hedefler arasında yer alıyor.

Yüksek teknolojili ürünlere yönelik çağrı programları artacak

Bu kapsamda, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yerli üretim kabiliyetlerinin artırılmasına ve sanayide yeşil dönüşümün sağlanmasına yönelik destek programlarının artırılarak sürdürülmesi planlanıyor.

Atılacak adımlarla küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla uygulanan "Yeşil Dönüşüm Destek Programı" kapsamında, bu yıl itibarıyla 50 firmanın desteklenmesi hedefleniyor. Söz konusu firma sayısının 2025'te 75, 2028'de ise 200 olması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlediği orta-yüksek ve yüksek teknolojili öncelikli ürün listesindeki malzeme ve teçhizata ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik uygulanan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında açılan çağrı sayısının da artırılması öngörülüyor.

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 514 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 514 bin liraya yükseldi

Söz konusu listede yer alan ürünlerin AR-GE'sini yapmayı veya üretmeyi amaçlayan projeler için bu yıl itibarıyla 6 çağrı açılacak. Bu sayının 2025'te 7, 2028'de 13'e yükseltilmesi planlanıyor.

Hedeflere ulaşılması için "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı"na ilişkin tüm çağrı süreçleri ve izleme değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacak. Ayrıca "Yeşil Dönüşüm Destek Programı"na ilişkin süreçlerde yazılım altyapısının etkinliği de yükseltilecek.

Model fabrikaların sayısı yıl sonunda 12'ye ulaşacak

Ayrıca, Türkiye'de 8 olan yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi (model fabrikalar) sayısının, yıl sonunda 12'ye ulaştırılması hedefleniyor.

Bu fabrikalarda öğren-dönüş programları ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde hizmet alan firma sayının yıl sonunda 1700 olması planlanırken sayının 2025'te 2 bin 50'yi, 2028'de 2 bin 800'ü bulması bekleniyor.

Bu hedeflerin hayata geçirilmesi için ilgili alanlardaki uluslararası bilimsel, teknik gelişmeler, politik, ekonomik ve sosyal yönelimler sistematik biçimde izlenecek. Sanayinin dijital dönüşümüne yönelik yeni uygulamalar takip edilecek, bu kapsamda belirlenen konularda proje ve programlar geliştirilecek.

Kaynak: AA