Genetik olarak aynı bir birey üretmek için bir hayvanın DNA’sını kullanma işlemine hayvan klonlama diyoruz. Klonlama süreci, klonlanacak hayvanın genetik materyalini çıkarmak ve klonlanmış yumurtayı taşıyıcı bir anneye yerleştirmek şeklinde iki aşamadan oluşuyor. Bu, mevcut durumda mümkün olan bir şey. Peki, nesli tükenmiş bir hayvanı nasıl klonlayabiliriz?

EKSİK VE HASARLI DNA’LAR

Nesli tükenmiş hayvanları klonlamak, hayvan klonlamaktan daha zordur. Çünkü nesli tükenmiş hayvanların DNA’sı, genellikle fosillerde veya donmuş dokularda bulunur. Dolayısıyla dinozorlar gibi nesli uzun zaman önce tükenmiş hayvanlardan DNA elde etmek zordur. Elde edilse dahi DNA genellikle hasarlı ve eksiktir. Ayrıca, nesli tükenmiş hayvanların taşıyıcı anneleri de yoktur, bu da klonlanmış yumurtayı geliştirmek için uygun bir ortam sağlamayı zorlaştırır.

soyu-tukenen-hayvanlar-5

Alzheimer'ı 15-20 yıl önceden teşhis edebilen yöntemi Türk hekimler buldu! Alzheimer'ı 15-20 yıl önceden teşhis edebilen yöntemi Türk hekimler buldu!

ZOR OLSA DA MÜMKÜN!

How it Works dergisinde yayımlanan bir yazıda yer alan bilgilere göre, yakın zamanda soyu tükenmiş hayvanlarda iyi korunmuş DNA bulmak ve bunu hayvanı klonlamak için kullanmak mümkün olabilir. Bilim insanları, artık nesli tükenmekte olan türlerin DNA'larını koruyarak henüz hiçbir canlıyı diriltememiş olsak da gelecekte bir gün bunun mümkün olabileceğini söylüyor.

soyu-tukenen-hayvanlar-4

BAŞKA YÖNTEMLER DE VAR…

Bilim insanları nesli tükenmiş hayvanları klonlamanın başka yolları da olduğunu söylüyor. İşte o yöntemler…

NESLİ TÜKENMİŞ HAYVANLARIN YAKIN AKRABALARINI KULLANMAK

Bazı hayvanlar, nesli tükenmiş hayvanların yakın akrabaları olabilir. Bu hayvanların DNA’sı, nesli tükenmiş hayvanların DNA’sına benzerlik gösterebilir. Bu DNA, nesli tükenmiş hayvanların bazı özelliklerini taşıyan klonlanmış hayvanlar üretmek için kullanılabilir. Örneğin, bilim insanları, mamutların yakın akrabası olan fil DNA’sını kullanarak mamut benzeri klonlanmış hayvanlar üretmeyi planlamaktadırlar. Ancak, bu yöntem, nesli tükenmiş hayvanların tam bir kopyasını üretmeyi garanti etmez.

Bilim insanları Samanyolu'nda gizemli bir nesne buldu Bilim insanları Samanyolu'nda gizemli bir nesne buldu

Japonların sağlıklı yaşam mucizesi ortaya çıktı! Uyumadan önce içiyorlar… Japonların sağlıklı yaşam mucizesi ortaya çıktı! Uyumadan önce içiyorlar…

soyu-tukenen-hayvanlar-3

NESLİ TÜKENMİŞ HAYVANLARIN DNA’SINI SENTETİK OLARAK ÜRETMEK

Nesli tükenmiş hayvanların DNA’sı, bilgisayar teknolojisi ve biyoteknoloji kullanılarak sentetik olarak üretilebilir. Bu DNA, nesli tükenmiş hayvanların tam bir kopyasını üretmek için kullanılabilir. Örneğin, bilim insanları, soyu tükenmiş olan dodo kuşunun DNA’sını sentetik olarak üretmeyi ve klonlamayı amaçlamaktadırlar. Ancak, bu yöntem, çok karmaşık ve pahalıdır.

soyu-tukenen-hayvanlar-2

Yapay zekânın ele geçirebileceği 5 meslek belli oldu! Yapay zekânın ele geçirebileceği 5 meslek belli oldu!

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLARI KLONLAMAK

Nesli tükenmekte olan hayvanları klonlamak, nesli tükenmiş hayvanları klonlamaktan daha kolaydır, çünkü nesli tükenmekte olan hayvanların DNA’sı daha kolay elde edilebilir ve korunabilir. Nesli tükenmekte olan hayvanların DNA’sı, canlı hayvanlardan veya hayvanat bahçelerinde veya koruma alanlarında saklanan örneklerden alınabilir. Bu DNA, klonlamak için yeterli kalitede ve miktarlarda olabilir. Ayrıca, nesli tükenmekte olan hayvanların taşıyıcı anneleri de mevcut olabilir, bu da klonlanmış yumurtayı geliştirmek için uygun bir ortam sağlayabilir.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLARIN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAK

Nesli tükenmekte olan hayvanların genetik çeşitliliği, soy kırılması, akraba çiftleşmesi veya insan müdahalesi gibi nedenlerle azalmış olabilir. Bu hayvanların genetik çeşitliliğini artırmak, türlerin sağlığını ve uyumunu iyileştirebilir. Örneğin, bilim insanları, nesli tükenmekte olan Przewalski atının genetik çeşitliliğini artırmak için klonlama teknolojisini kullanmayı planlamaktadırlar.

OpenAI mühendislerinin maaşını duyanların ağzı açık kaldı! OpenAI mühendislerinin maaşını duyanların ağzı açık kaldı!

soyu-tukenen-hayvanlar-1

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLARIN YENİ HABİTATLARA UYUM SAĞLAMASINI SAĞLAMAK

Nesli tükenmekte olan hayvanların habitatları, insan faaliyetleri veya doğal nedenlerle değişmiş veya kaybolmuş olabilir. Bu hayvanların yeni habitatlara uyum sağlamasını sağlamak, türlerin hayatta kalmasını ve yayılmasını sağlayabilir. Örneğin, bilim insanları, nesli tükenmekte olan kutup ayılarının küresel ısınmaya uyum sağlamasını sağlamak için klonlama teknolojisini kullanmayı düşünmektedirler.

Yapay zekânın ele geçirebileceği 5 meslek belli oldu! Yapay zekânın ele geçirebileceği 5 meslek belli oldu!

Kaynak: CÜNEYT BİTİKÇİOĞLU