Resim1-20

Gençlik, her toplum için dinamizm ve umut kaynağıdır. Fakat son zamanlarda, bazı alanlarda ilgisizlik ve motivasyon eksikliği gibi endişe verici eğilimler gözlemlenmektedir. Bu durum, Türkiye'de de sıkça dile getirilen bir konudur.

Gençlerin İlgi Alanları Değişiyor:

Sanat, müzik, araştırma, kendini geliştirme, dünyayı keşfetme gibi alanlara eskisi kadar ilgi gösterilmiyor. Yabancı dil, matematik, fen bilimleri gibi derslere ve spora da ilginin azaldığı görülüyor. Eğitim, gelişme ve öğrenme gibi kavramlar da eskisi kadar cazip gelmiyor. Ekonomik ve iktisadi konulara da ilgi sınırlı sayıda gencin gündeminde yer alıyor. Dini konular ve maneviyata olan ilgi de azalmış durumda.

Bunun Nedenleri Neler Olabilir?:

Geleceğe dair umutsuzluk, eğitim sisteminin yetersizliği ve ideal verememesi, aile ve toplum tarafından yeterince desteklenmemek, ekonomik sıkıntılar, işsizlik, dijitalleşmenin ve sosyal medyanın getirdiği dikkat dağınıklığı gibi faktörler bu ilgisizlik ve motivasyon eksikliğinin temel nedenleri arasında gösterilebilir.

Peki Çözüm Nedir?:

Gençlere yönelik teşvik edici politikalar geliştirilmeli, eğitim sistemi iyileştirilmeli ve merkezine ideal fikrinin yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Aile ve toplumda farkındalık oluşturulmalı, ekonomik imkanlar ve iş imkanları iyileştirilmelidir. Dijitalleşmenin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı teşvik edilmelidir. Kültürel konularla ilgili gençlerde heyecan oluşturacak projeler yapılmalıdır.

Gençleri Genelleme Yapmadan Değerlendirmeliyiz:

Unutmayalım ki her gencin ilgi alanları ve motivasyon seviyesi farklıdır. Gençleri genelleme yapmak yerine birey olarak değerlendirmek ve onlara güvenmek önemlidir. Fikirleri ve önerileri dinlenmeli ve dikkate alınmalıdır. X,Y Z gibi isimler üzerinden kuşakların arası açılmamalıdır.

Gençlik Geleceğimizdir:

Resim2-11

Gelecek, gençlerin elindedir. Onları motive etmek ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak hepimizin görevidir. Gençlik en büyük hazinemizdir: Genç demek enerji demektir, tazelik demektir.

Farklı yöntemler kullanarak gençleri motive etmek mümkündür. Aile ve toplum, bu konuda önemli bir rol oynayabilir. Dijitalleşmenin ve sosyal medyanın etkilerini göz ardı etmemeli ve bu araçların bilinçli kullanımı için eğitim vermeliyiz.

Gençlerle iletişim kurmak ve onları anlamak için çaba göstermeliyiz. Onları dinlemek ve onlarla empati kurmak, çözüm bulmak için önemli adımlardır. Onlarla yeni bir iletişim dili bulmalıyız.

Unutmayalım ki, gençler bizim geleceğimizdir. Onlara yatırım yapmak, geleceğe yatırım yapmak demektir.