İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı dün (17 Ocak Çarşamba) Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda düzenlendi. Türkiye Yazarlar Birliği temsilcisi olarak katıldığım çalıştayda tanıtım çalışmaları ve farkındalık üzerine tetebbuatımızı paylaşma imkânı bulduk. 

Evvelemirde MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim amacıyla hizmet ettiğini belirtelim. Genel Müdürlük bu bağlamda misyonunu “Öğrenen topluma dönüşüm sürecinde beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti sunan; bireyin bilgi, şuur ve yetkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen; belgelendirilebilen, izlenebilen kaliteli eğitimler sunmak” cümlesiyle özetliyor. 

Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı da mezkûr misyonunda aksayan yönlerin tesbiti, gerekli önlemlerin alınması ve sürece katkı sunan tüm paydaşların geri bildirim ve önerileriyle “beşikten mezara kadar” sürüp giden eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla düzenlendi.

İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür’ün de iştirak ettiği çalıştayda 8 çalışma/uzmanlık masasında 89 kurumun temsilcileri “Teknoloji Değişim ve İşgücü İşbirliği Çalışmaları ve Sektörle İlişkiler, Uzaktan Eğitim ve Yetişkinler-Dijital Okur Yazarlık ve Yetişkin Eğitimi, Meslek Değiştirme ve Geçiş-Mesleki Sertifikasyon, Hayat Boyu Öğrenme ve Yaşam Kalitesi-Yaşlı Yetişkinlerin Eğitimi, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Öğretmenlerinin/Eğitmenlerinin Mesleki Gelişimleri; Tanıtım ve Farkındalık Çalışmaları, Kültürel Mirasımız ve Sanat Eğitimi, Küresel Eğitim ve Göçmenlerin Entegrasyonu-Açık Öğretim ve Mesleki Açık Öğretim” gündemlerini teşrih masasına yatırdı. 

İstanbul’daki Halk Eğitim Müdürlüklerinin yönetim kademelerinin hazır bulunduğu uzmanlık masalarına aşağıda kurum isimlerini tek tek tâdât ettiğimiz Hayat Boyu Öğrenmenin tüm paydaşları da destek verdi: Anadolu Yakası Ceza İnfaz Kurumları Müdürlüğü, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Muhtarlar Derneği Federasyonu, İstanbul Saraciye Sanayicileri  Derneği, Türkiye  Oyuncakçılar Derneği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İstanbul Müftülüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Atalar MTAL, Anadolu Yakası  Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul İl  Millî  Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Esenler Belediyesi, TRİSAD (Türkiye Triko Sanayicileri Derneği), TOGEMDER, TUİK  İstanbul Bölge Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi, Kızılay, Yeşilay, İstanbul İl  Millî  Eğitim  Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü, Üsküdar Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, İstanbul Nakışçılar Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği, TRT, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, Beşiktaş Belediyesi, TÜGVA, KADEM, ÖNDER, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Fatih Belediyesi, Başakşehir Belediyesi, Muhtarlar Federasyonu, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi. 

Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye Yazarlar Birliği’nin temsilcisi olarak katıldığımız çalıştay masamızın gündeminde tanıtım ve farkındalık çalışmaları vardı. Öncelikle kurumun tanıtım ve farkındalık çalışmalarının müessesenin sosyal medya vasıtaları ile yöneticilerin kişisel beceri ve ilişkileri ile gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Halk Eğitim Merkezleri tanıtım ve farkındalık hizmetlerini çevresel imkânları ölçüsünde yürütüyor.  Dolayısıyla hizmet sunma kriterlerinin profesyonellik çerçevesinde amaca hizmet etmesi amacıyla tanıtım çalışmalarının genel merkezden profesyonel ekipler tarafından yapılması vakıa mutabık olacaktır.

Adile Sultan Kasrı’nın ahşap üstü kalemişi bezemeleriyle öne çıkan seminer salonunda gerçekleşen Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı’nda alınan tavsiye kararlarının Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde makes bularak eğitim öğretime katkı sunmasını temenni ederken çalıştayda tecrübelerimiz ışığında dile getirdiğimiz -her biri farkındalık ve tanıtım çalışmalarına katkı sağlayacak- önerilerle bugünkü yazımıza nihayet verelim.

Yazarımız İbrahim Ethem Gören

1-Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde düzenlenmekte olan dönem sonu sergilerinin daha nitelikli bir keyfiyete kavuşturulması.

2-Halk Eğitim Sanat Bienallerinin düzenlenmesi. 

3-Halk Eğitim Sanat-Zanaat faaliyetlerinde markalaşmaya gidilmesi.

4-Halk Eğitim Kültür-Sanat-Zanaat Portalının kurulması.

5-Halk Eğitim Merkezlerinde görev alan ve sayıları binlerle ifade edilen usta öğreticiler marifetiyle ustası oldukları sanat ve zanaat dallarının tanıtılması/özgün örneklerine yer verilmesi amacıyla e-dergi, e-kitap yayınlanması.

6-Halk Eğitim Ödülleri tesis edilmesi.

7-Halk Eğitim Sanat-Zanaaat Yarışmaları düzenlenmesi.

8-Halk Eğitim Ahilerinin belirlenmesi.

9-Halk Eğitimin Ustaları portalının tesis edilmesi.

10-Anadolu’nun zengin kültür, sanat, zanaat havzasından neş’et etmekte olan somut olmayan kültürel miras ürünlerinin UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydedilmesine yönelik çalışmalar yapılması.


İbrahim Ethem Gören/18.01.2024 Yazı No: 562