13 Haziran 2021, Pazar
Son Dakika

TÜBİTAK koordinasyonunda Türkiye deprem platformu oluşturuldu

TÜBİTAK, 30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizinde meyda gelen yıkıcı depremin ardından, Kuşadası Körfezi’ne karadan uzanan fayların depremselliğini araştırmak üzere kolları sıvadı.
30.05.2021 12.33.03

DURSUN EKER

TÜBİTAK koordinasyonunda oluşturulan “Türkiye Deprem Platformu,” çalışmalarına TÜBİTAKMarmara Araştırma Gemisi’nin 1. Deniz Araştırma Seferi’yle İzmir’den başlıyor

TÜBİTAK, COVID-19 Türkiye Platformu’ndan sonra Türkiye’nin bilimsel araştırma, alt yapı ve yetkinliklerinin birleştirilmesine deprem konusunda da öncülük ediyor. 30 Ekim 2020 tarihinde Sisam adası ile Kuşadası Körfezi arasındaki bölgede meydana gelen 6.9 Mw büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından, bu bölgede denize uzanan diğer fayların da yaratabileceği deprem tehlikesinin ortaya koymak ve Kuşadası Körfez faylarını incelemek için kolları sıvayan TÜBİTAK, COVID-19 pandemisinde milli aşı ve ilaç geliştirme konusunda uyguladığı birlikte çalışma, birlikte başarma yaklaşımını deprem çalışmalarında da harekete geçirdi.

Ülkenin yetkin kurumlarının, akademisyenlerinin tek bir çatı altında toplandığına ve bu çatı altında tıpkı COVID-19 Türkiye Platformu’nda olduğu gibi, deprem konusunda da altyapıların, bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak, Ege Denizindeki depremlerin ve fay hatlarının karakteristiğinin araştırılacağına işaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) ve konusunda uzman akademisyenlerle gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinasyonunda, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yürütücülüğünde “Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi” Projesi’nin başlatıldığını ifade etti. Projenin, Kuşadası Körfezi’ne karadan uzanan fayların karakterlerinin ve aktif tektonik özelliklerinin araştırılması için yüksek çözünürlüklü batimetrik ve jeofizik verisetlerinin toplanmasını; bu faylar üzerinde meydana gelmiş geçmiş depremlerin deniz tabanındaki jeolojik izlerinin tespit edilmesi için karot örneklerinin alınmasını hedeflediğini belirten Prof. Dr. Mandal, “Proje kapsamında icra edilecek ve yaklaşık 10 gün/24 saat üzerinden kesintisiz sürmesi planlanan 1. deniz araştırma seferi, 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olup çalışmaların batimetri ve jeofizik ölçümleri ağırlıklı bu ayağında, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE), DEU, İÜ, İTÜ, ODTÜ, AFAD ve SHOD’dan 11 araştırmacı, TÜBİTAK MAM ÇTÜE’nden 12 gemi mürettebatı yer almaktadır” diye konuştu.

“İlk milli deniz araştırma projesi”

Platform kapsamında gerçekleşecek projede Kuşadası çevresindeki aktif fayların yaratacağı deprem tehlikesinin ortaya konmasının hedeflendiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Mandal, “İzmir yakın zamanda yıkıcı bir deprem yaşadı, çok sayıda vatandaşımızı depremde kaybettik. Sahadan gelecek ortak akıl, çaba, bilimsel araştırma ve yetkinlikle Ege Denizi’ndeki deprem risklerinin ortaya konulması oldukça büyük önem taşıyor. İzmir, topyekün ortaya konan bu çalışmanın pilot bölgesi olacak. Gelişmiş cihaz ve ekipman altyapısına sahip TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, 10 gün boyunca kesintisiz görev yapacak. Bu proje Ege Denizi’nde hem ulusal, hem de uluslararası sularda tamamen ulusal destekle, ülkemiz araştırmacıları ve kurumları tarafından ortak yapılacak ilk milli deniz araştırma projesi olma özelliğine sahip. Bu yönüyle Türkiye’nin deprem alanında bilimsel alt yapısının da gücünü gösterecek” dedi. Hasan Mandal, elde edilen veriler ışığında birlikte çalışma, birlikte başarma prensibiyle üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin deniz araştırmaları alanında bilimsel yetkinliklerinin arttırılmasının da platformun hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, 10 gün boyunca kesintisiz görev yapacak!

“Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi” Projesi kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü İzmir Alsancak Limanı’ndan ayrılarak, 10 gün/24 saat kesintisiz sürmesi planlanan 1. Deniz Araştırma Seferi’ne başlayacak. Çalışmaların batimetri ve jeofizik ölçümleri ağırlıklı ayağında, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE), Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, AFAD ve Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’ndan 11 araştırmacı, TÜBİTAK MAM ÇTÜE’nden 12 gemi mürettebatı yer alacak. Projeyle, Kuşadası Körfezi’ne karadan uzanan fayların karakterlerinin ve aktif tektonik özelliklerinin araştırılması için yüksek çözünürlüklü batimetrik ve jeofizik verisetlerinin toplanması; bu faylar üzerinde meydana gelmiş geçmiş depremlerin deniz tabanındaki jeolojik izlerinin tespit edilmesi için karot örneklerinin alınmasını hedefleniyor. 1. Sefer sonucunda elde edilen verilerin değerlendirmesinden sonra daha kapsamlı 2. Sefer hazırlıklarına hızlıca başlanacaktır. 1. seferde haritalanan fayların deprem üretme potansiyellerinin detaylı bir şekilde tespit edileceği 2. Sefer ile Kuşadası Körfezinin depremselliği aydınlatılmış olacaktır.

2 yıl sürecek Proje de sefer de yer alacak araştırmacılarımızın yanı sıra proje ortağı kurumlarımızdan 17 araştırmacımızda projeye araştırma laboratuvarlarından katkı vereceklerdir. Bu şekilde toplamda 28 araştırmacı ve 12 gemi personeli olmak üzere 40 personel projede yer alacaktır.

Ayrıca gelecekte bu konuda yetkin araştırmacılarımızda bu projeye dahil olabileceklerdir.Yorum Ekle