İnternetin hayatımıza girmesiyle hızla değişen alışkanlıklarımız her geçen bambaşka boyutlara eviriliyor. Öyle ki yeni yeni hastalıklar bile baş gösteriyor.

Teknoloji bağımlılığı; duruş bozuklukları, fiziksel sorunlar gibi somut etkilerin yanı sıra iletişim problemleri, yalnızlaşma, özgüven eksikliği, zamanı etkili kullanamama gibi pek çok psikolojik sorunu da beraberinde getiriyor.

Bunun en önemli yansımalarından biri de şüphesiz, teknoloji bağımlılığının iletişim ve sosyal ilişkilerimize olan etkisi. Benim de yeni öğrendiğim ve son derece şaşırdığım bir teknoloji bağımlılığı hastalığımız varmış meğerse… Adı: Phubbing.

Ekran görüntüsü 2023-11-25 231704

Bakalım neymiş phubbing…

"Phubbing" olarak adlandırılan ve cep telefonlarına aşırı bağımlılığı içeren bir davranış biçimi olarak çıkıyor karşımıza. “Phone” (telefon) ve “snubbing” (ihmal etme) kelimelerinin birleşiminden türeyen “phubbing” ve bir kişinin gerçek yaşamdaki ilişkilerini, başkalarını ihmal ederek telefonuna odaklanması anlamına gelir.

Phubbing hastalığı; yüz yüze iletişimin azalmasına, duygusal bağların zayıflamasına ve sosyal izolasyonun artmasına neden olabilir. Özellikle toplu sosyal etkinliklerde, restoranlarda veya aile buluşmalarında telefonlara aşırı bağımlı olan bireyler, karşısındaki insanları ihmal ederek, onlarla anlamlı bir etkileşim kuramaz hale gelebilirler.

Bu durum, insanların duygusal ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşamasına ve iletişimsizlikten kaynaklanan çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına yol açtığı gibi; sürekli telefon kullanımı, kişiler arası ilişkilerin derinliğini ve kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Ekran görüntüsü 2023-11-25 231713

Phubbing'in etkilerini azaltmak için bilinçli bir çaba gereklidir. İnsanlar, önemli anlarda ve kişisel etkileşimlerde telefonlarına odaklanmaktan kaçınarak, gerçek yaşamdaki bağlantıları güçlendirebilirler. Aynı zamanda, teknolojiyi bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanmak, insanların gerçek dünya ilişkilerini güçlendirebilir ve phubbing hastalığının olumsuz etkilerini en aza indirebilir.

Sonuç olarak, phubbing hastalığı, modern iletişimdeki teknolojik gelişmelerin bir yan ürünüdür ve sosyal ilişkilerimizi derinden etkileyebilir. Ancak, bilinçli kullanım ve karşılıklı saygı ile bu sorunun üstesinden gelinebilir, gerçek bağlantıların güçlenmesine katkıda bulunabiliriz.