Resim2-3

Kayıt dönemine girdiğimiz şu günlerde ebeveynleri iyi öğretmen bulma telaşı sarmış durumda. Özellikle ilkokul birinci sınıfa kayıtlarda karşımıza çıkan en büyük mesele iyi öğretmen meselesidir. Kayıt görüşmesine gelen bütün anne babalar önümüzdeki yıl 1.sınıf öğretmenlerinin kim olacağını sorar ve öğretmenle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterler. Bilgi sahibi olmak yetmez öğretmenle de görüşmek, tanışmak isterler.

“Bütün öğretmenlerimiz iyidir, bu okulda kötü öğretmen olmaz.” deseniz de ısrarla öğretmeni görmek, tanımak isterler. Bunun yanında bir de daha önce okulun öğretmenlerini araştırmış ve belirli bir isim için gelmiş veliler de vardır. “Benim öğrencimin öğretmeni Tuğba Öğretmen olacak ya da Mehmet bey… O olmazsa kayıt yaptırmayız” diyen pek çok ebeveyn gördüm bugüne kadar.

Özel okullarda yaşanan bu durumun daha fazlası devlet okullarında da yaşanıyor. En sonunda bu işe bakanlık el attı ve birinci sınıflarda öğretmen ve şubelerle ilgili kura sistemini hayata geçirdi. Önümüzdeki kayıt döneminden itibaren öğretmenler kura ile belirlenecek artık.  Kura sistemi çözüm olacak mı, hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

Ebeveynlerin kayıtlarda iyi öğretmen bulma telaşı ve baskısı okullarda işleri  biraz zorlaştırıyor olabilir ama bu olayın başka bir yönünü daha önümüze seriyor. Öğretmenlerin bir kısmı özellikle tercih edilirken bir kısmı neden tercih edilmiyor? Bir öğretmenin sınıfına ciddi bir talep oluşurken diğer öğretmenin sınıfına neden talep oluşmuyor?  Sonuçta her ebeveyn çocuğunun en iyi öğretmenden eğitim almasını bekliyor, bu da onların en doğal hakkı değil mi?

Okullar olarak, ülke olarak bütün öğretmenlerimizi iyi, tercih edilen öğretmen haline getirmeye odaklanmalıyız. Çünkü iyi bir öğretmen bir çocuğun hayatında çok büyük bir etkiye sahiptir.

Eğitim, bir toplumun gelişmesinde ve ilerlemesinde en önemli faktörlerden biridir. Eğitimin kalitesi ise büyük ölçüde öğretmenlerin kalitesine bağlıdır. Öğretmenler, çocukların akademik ve kişisel gelişimlerinde önemli bir rol oynarlar. İyi bir öğretmen, bir çocuğun hayatında olumlu bir fark yaratabilirken, yetersiz bir öğretmen ise çocuğun gelişimini engelleyebilir. Bu nedenle, iyi öğretmenin özelliklerinin neler olduğu, nasıl ölçülebileceği, nasıl geliştirilebileceği gibi konular, eğitim alanında sürekli olarak araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Ancak, bu konularda henüz net ve ortak bir tanım, kriter veya yöntem bulunmamaktadır. Bu da, eğitim sisteminde ve öğretmen yetiştirme sürecinde bazı sorunlara ve eksikliklere yol açmaktadır.

Bu yazıda, iyi öğretmenin çocukların akademik ve kişisel gelişimlerinde önemli bir rol oynadığını, bunun için de iyi öğretmenin özelliklerinin neler olduğunu ve nasıl geliştirilebileceğini tartışacağım.

İyi öğretmen, hemen enerjisiyle dikkat çeker. Çevresinde çok olumlu bir sevgi halkası oluşturur.  Şimdi iyi öğretmene biraz daha yakından bakalım isterseniz.

  • Alan bilgisi güçlü olmalı. Öğretmen, öğrencilerine öğreteceğinden çok daha fazlasını bilmeli ve onları meraklandıracak bilgiler sunmalı.
  • Derin düşündürme becerisi olmalı. Öğretmen, öğrencilerine ilginç sorular sorarak, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalı.
  • Pozitif ve motive edici bir enerjisi olmalı. Öğretmen, öğrencilerine güven vererek, onları cesaretlendirmeli ve heyecanlandırmalı.
  • İletişim becerisi yüksek olmalı. Öğretmen, öğrencileriyle, velileriyle ve meslektaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurabilmeli.
  • Yenilikçi ve yaratıcı olmalı. Öğretmen, öğrencilerine farklı yöntemler, teknolojiler ve kaynaklar kullanarak öğrenmeyi eğlenceli ve anlamlı hale getirmeli.
  • Sabırlı ve anlayışlı olmalı. Öğretmen, öğrencilerinin farklılıklarını, ihtiyaçlarını ve zorluklarını göz önünde bulundurarak, onlara destek olmalı.
  • Sürekli gelişmeye açık olmalı. Öğretmen, mesleki gelişimine önem vererek, kendini ve öğrencilerini sürekli iyileştirmeye çalışmalı.
  • Mesleğine tutkulu olmalı. Öğretmen, öğretmenlik mesleğini sevmeli ve öğrencilerine de bu sevgiyi aşılamalı.

Bu özellikler, hem öğretmen yetiştirme hem de öğretmen değerlendirme süreçlerinde dikkate alınmalı ve geliştirilmelidir.

İyi öğretmenler, öğrencilerine sevgi ve saygıyla yaklaşırlar. Öğrencilerini birey olarak görür ve onların duygularını önemserler. Öğrencilerine öğrenmeyi sevdirirler. Dersleri ilgi çekici ve eğlenceli bir şekilde anlatırlar. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerini desteklerler. Öğrencilerinin gelişimini takip ederler. Velilerle işbirliği yaparlar.

İyi öğretmenlerin öğrencilerinin akademik başarıları daha yüksektir. Öğrencileri daha özgüvenli, daha mutlu ve daha başarılı olurlar. Öğrencileri öğrenmeye daha isteklidirler. Farklı öğrenme stillerine göre daha başarılı olurlar.

İyi öğretmenlerin etkisi

Resim1-6

Yapılan araştırmalar, iyi öğretmenlerin öğrencilerinin akademik ve kişisel gelişimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

İlkokul öğretmenim Hacer Yılmaz, her zaman öğrencilerine sevgi ve saygıyla yaklaşırdı. Dersleri ilgi çekici ve eğlenceli bir şekilde anlatırdı. Öğrencilerinin farklı öğrenme stillerini destekler ve onlara ihtiyaç duydukları desteği sağlardı.

Bir gün, sınıfımızda bir öğrenci, matematik dersini anlamadığını söyledi. Hacer Öğretmen, öğrenciyle özel olarak ilgilendi ve ona matematik konusunda yardımcı oldu. Her gün okul çıkışında öğrenciye okulda destek sağladı. Öğrenci de öğretmenimiz sayesinde matematik konusundaki başarısını artırdı.

Bu kısacık örnek bile iyi bir öğretmenin öğrencilerinin akademik ve kişisel gelişimlerine nasıl katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

Bu çok önemli bir konu ve her çocuk iyi bir öğretmeni hak ediyor.

Yetersiz öğretmenler, öğrencilerine karşı sevgi ve saygı duymazlar. Öğrencilerini birer nesneymiş gibi görür ve onların duygularını önemsemezler. Öğrencilerine öğrenmeyi sevdiremezler. Dersleri sıkıcı ve monoton bir şekilde anlatırlar. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerini destekleyemezler. Öğrencilerinin gelişimini takip edemezler. Velilerle işbirliği yapamazlar. Bu öğretmenlerin kendileri de öğrenmeye kapalıdırlar.

Yetersiz öğretmenlerin öğrencilerinin akademik başarıları daha düşüktür. Öğrencileri daha özgüvensiz, daha mutsuz ve daha başarısız olurlar. Öğrencileri öğrenmeye daha isteksizdirler. Farklı öğrenme stillerine göre daha başarısızdırlar.

Okuduğum ilkokulda bizim sınıfın hemen yanındaki sınıfın öğretmeni Mehmet Bey, öğrencilere karşı sevgi ve saygı duymazdı. Dersleri sıkıcı ve monoton bir şekilde anlatırdı. Öğrencilerinin farklı öğrenme stillerini desteklemez ve onlara ihtiyaç duydukları desteği sağlamazdı. En küçük bir eksik ya da hatada çok kızardı.

Bir gün, sınıfta bir öğrenci sobaya ıslak odun atmış ve sınıfı duman kaplamıştı. Mehmet Bey bu durumu görünce sinirden deliye dönmüş ve sobaya odunu atan öğrenciye çok fena bir şekilde bağırmış, hakaretler etmişti. Öğrenci, Mehmet öğretmenin  davranışından dolayı çok korkmuş ve ağlamıştı. Aradan uzun bir zaman geçtiği halde bu olayı asla unutmadı o öğrenci.

İyi öğretmenler, öğrencilerinin hayatında olumlu bir fark yaratabilirler. Yetersiz öğretmenler ise öğrencilerin gelişimini engelleyebilirler. Bu nedenle, öğrencilerin iyi bir öğretmenle eğitim görmeleri çok önemlidir. Veliler ve eğitim kurumları, öğrencilerin iyi bir öğretmenle eğitim görmeleri için gerekli önlemleri almalıdırlar.

26.01.2024

Adem Keven