İnsanın Kendine Şefkat Göstermesinin Önemi

İnsanlar genellikle başkalarının hatalarını kendi hatalarına göre daha kolay affediyor. Birçok dostu olmasına rağmen, kendi hataları söz konusu olduğunda insanlar kendilerine oldukça acımasız davranabiliyor. Kendi kendimize yeterli olduğumuzda herkese yeteriz, ancak kendimizden vazgeçtiğimizde kimseye faydamız dokunmaz. Bu nedenle, şefkat kurtarıcımız olabilir.

Acıyla Yüzleşme

Herkes acıyı farklı şekilde yaşar: Kimi içine kapanır, kimi ağlar, kimi kaçar, kimi yüzleşir. Kendimize nasıl tepki verdiğimizi bilmek, süreci nasıl yönettiğimizi gösterir. Eğer kendimize ağır ve acımasızca yaklaşıyorsak, bu kendimize şefkat duymadığımız anlamına gelir. Öğrenilmesi gereken şey, kendimize şefkat göstermektir.

Öz-Şefkat Nedir?

Öz-şefkat, kişinin kendine, sevdiği birine davrandığı gibi davranmasıdır. Dalai Lama’nın da belirttiği gibi, şefkat bir eylemdir. Kendimizi yargılamak ve eleştirmek yerine, başarısızlıkla karşılaştığımızda kendimize nazik olmalıyız. Bu, hem duygusal olarak destekleyici olmak hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirmek anlamına gelir.

Mükemmeliyetçiliğin Getirdiği Baskı

Mükemmeliyetçiliğimiz bizi her şeyi tam ve eksiksiz yapmaya zorlar. Yapamadığımızda içimizde bir huzursuzluk hissi oluşur. Kendimize acımasızca yaklaşıyorsak, şefkate ihtiyacımız olduğunu bilmeliyiz.

Şefkatli Davranışlar

Kendimize şefkat göstermek, anda kalmamızı ve kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Sevmek yetmez, eyleme dökülen davranışlar önemlidir. İçimizde düşman yoksa, dışarıdakiler bizi incitemez. Öz-eleştiri, bazen içimizdeki düşmana dönüşebilir, bazen de en iyi dostumuz olabilir.

Yetişkinlikte Kendine Şefkat

Kendine şefkat gösteren bir yetişkin, hayata bakış açısını değiştirir. Bakış açısı değişirse, duygular ve davranışlar da değişir.

Şefkat ve Sağlık

Birçok hastalık, kendine şefkat ile iyileşebilir. Stres, mükemmeliyetçilik, gelecek kaygısı ve anksiyete gibi durumlar öz-şefkat ile hafifletilebilir. Eric Fromm’un dediği gibi, insanın kendini dışarıda bıraktığı hiçbir sevgi kuramı erdemli olamaz.

Öz-Şefkat ve Kontrol

Öz-şefkat sayesinde her şeyi kontrol etmenin mümkün olmadığını anlarız. Hayatta zorluklar ve talihsizlikler olabileceğini kabul eder, kendimizi suçlamamayı ve cezalandırmamayı öğreniriz.