Arkeologlar, Kuzey Avrupa'nın en büyük tarih öncesi avcı-toplayıcı mezarlıklarından birini Kuzey Kutup Dairesi'nin sadece bir karış kadar güneyinde bulmuş olabileceklerini düşünüyorlar . Ancak Finlandiya'daki 6.500 yıllık bölgede eksik olan tek önemli şey, insan iskeletlerine dair herhangi bir kanıtın olmaması.

1959'da yerel işçiler, Kuzey Kutup Dairesi'nin sadece 50 mil (80 kilometre) güneyinde Baltık Denizi'nin kuzey kenarına yakın olan Finlandiya'nın Simo kentinde taş aletler buldular. Tainiaro adı verilen arkeolojik alan 1980'lerde kısmen kazılmış ve hayvan kemikleri, taş aletler ve çömlekler de dahil olmak üzere binlerce eser ortaya çıkarılmıştı.

Live Science’nin konuyla ilgili haberine göre, arkeologlar aynı zamanda çeşitli boyutlarda 127 olası çukurun o zamandan bu yana tortuyla dolduğunu fark etti. Bazılarında yanma izleri vardı, bazılarında ise Taş Devri mezarlarının önemli bir özelliği olan, demirden elde edilen doğal bir pigment olan kırmızı toprak boyasının izleri vardı. Ancak bu bölgenin asitli topraklarında hızla çürüyen iskeletlere dair kanıtlar olmadığından Tainiaro'nun mezarlık olduğu hiçbir zaman kanıtlanamadı.

Ancak eski kayıtları yeniden analiz ettikten ve yeni saha çalışması yaptıktan sonra bir araştırmacı ekibi, Tainiaro'nun büyük olasılıkla geçmişi M.Ö. 5. bin yıla kadar uzanan büyük bir mezarlık olduğunu ve bu mezarlığın şimdiye kadar bulunan en kuzeydeki Taş Devri mezarlığı olduğunu öne sürüyor. Bulgularını 1 Aralık Cuma günü Antiquity dergisinde yayınladılar .

Tarih öncesi dönemlerin çoğunda, dünyanın bu bölgesi avcılar, toplayıcılar ve balıkçılar olarak esas olarak toplayıcı bir yaşam tarzı uygulayan insanlar tarafından işgal edildi. Arkeologlar Tainiaro'da binlerce yanmış hayvan kemiği buldu; çoğu foklardan geliyordu, ancak bazıları kunduz, somon ve ren geyiğinden geliyordu; bu da Taş Devri diyetindeki et çeşitliliğine ve bölgede olası bir evcil yerleşime işaret ediyordu.

Ancak başlangıçta arkeologlar çukurdaki özelliklerin ocak mı, mezar mı yoksa her ikisinin karışımı mı olduğundan emin değillerdi. Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi'nden arkeolog Aki Hakonen liderliğindeki ekip, 127 çukurun doğasını açıklığa kavuşturmak için çukurların boyutlarını ve içeriğini 14 mezarlıktaki yüzlerce Taş Devri mezarıyla karşılaştırdı. Çukurlardan en az 44'ünün muhtemelen insan mezarları içerdiğini belirlediler; Çukurların yuvarlak kenarlı dikdörtgen şekilleri, kırmızı aşı boyası izleri ve ara sıra ortaya çıkan eserlerle birleştiğinde, çukurların gerçekten mezar olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, “Tainiaro'da hiçbir iskelet malzemesi kalmamış olsa da, bizim görüşümüze göre, Tainiaro bir mezarlık alanı olarak görülmelidir” diyor.

Arkeolog Hakonen, diğer bölgelerdeki mezar çukurlarının şekillerine dayanarak, Tainiaro'daki ölenlerin dizleri bükülmüş halde sırtüstü veya yanlarına gömülmüş olabileceğini belirtti.

“Kürkler olurdu ve cenazeler, derilere sarılmış olabilirdi” Hakonen, yiyeceklerin, mezar eşyalarının ve kırmızı aşı boyasının da mezara veya dolgu toprağına karışmış olabileceğini belirtti.

Araştırmada yer almayan Finlandiya'daki Turku Üniversitesi'nden arkeolog Ulla Moilanen, Tainiaro hakkındaki yorumlarının ikna edici olduğunu belirterek “Bazen ne tür özelliklerin mezar olarak yorumlanabileceğini söylemek zordur” dedi.

Tainiaro'nun yalnızca beşte biri kazıldı, dolayısıyla toplam mezar sayısı muhtemelen 200'den fazla olabilir. Ancak ekip hâlâ yeraltındaki anormallikleri tespit etmek için radar darbelerini kullanan, yere nüfuz eden radarın yararlı olup olmayacağını test ediyor. Hakonen, "çünkü hiç kimse tüm siteyi yok etmek istemez" dedi.

Çocukluk çağında en çok görülen kanser türü! Bu belirtiye dikkat..! Çocukluk çağında en çok görülen kanser türü! Bu belirtiye dikkat..!

Hakonen'e göre, özellikle de mezarın kırmızı aşı boyasıyla kaplı olması durumunda, organik kalıntıları koruyabileceği için gelecekteki çalışmaların insan iskeletlerini ortaya çıkarma ihtimali bile var.

Hakonen, “Eğer bölgede yeni kazılar yönetirsek, aynı zamanda antik DNA'nın toprakta hayatta kalıp kalamayacağını da test edeceğiz. Ancak ümidimi kesmem” ifadelerini de kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ