Bahşiş düzenlemesi konusunda TURYİD ve TÜRES, sektör çalışanlarından temsilcilerle birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Benim de katıldığım Point Hotel Barbaros’ta düzenlenen toplantıda neredeyse salon tıka basa doluydu. Gazetecilerin yansıra restoranlarda çalışan şefler, garsonlar ve yöneticiler de vardı. Kredi kartıyla bahşiş uygulamasının torba yasa tasarısından çıkarılması, bir nevi sektör temsilcilerini harekete geçirmiş diyebilirim.

Turyi̇d Ve Türes’in Bahşiş Önerisi (4)

Bu toplantıda sektör çalışanlarıyla bir araya gelen TÜRES ve TURYİD, kredi kartıyla bahşişin torba yasa tasarısına dahil edilmesi konusunda yeniden bir çağrıda bulunuyor. Sektör temsilcileri, bu maddenin yeniden tasarıya dahil edilmesiyle 9 ila 13,5 milyar TL’nin devletin kasasına gireceğini de üzerine basa basa dile getiriyor. 

Nuri Develi Turyi̇d Y.k. Üyesi

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ayrı ayrı gündemdeki bahşiş düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Turyi̇d Ve Türes’in Bahşiş Önerisi (1)

Toplantının başında söz alan TURYİD Başkanı Kaya Demirer, "Çalışanlarımızın haklarını ve refahını artırmak için bu vergi yasasının çıkmasını istiyoruz. 2024 yılı sonu itibarıyla sektörden 900 milyar TL gelir bekliyoruz. Eğer kredi kartıyla bahşiş sistemine geçersek, 90 ila 125 milyar TL arasında bir gelir elde edebiliriz. Bu miktar, şu anda nakit verilen bahşişlerin kayıt altına alınmasıyla ekonomiye kazandırılacak," dedi. Ayrıca, yüzde 15 stopaj kesintisi uygulanması durumunda, kayıt dışı ekonominin karşılığı olan 9 ila 13,5 milyar TL’nin devletin kasasına gireceğini ifade etti.

Turyi̇d Ve Türes’in Bahşiş Önerisi (2)

Demirer, "Şu anda TÜRES’in rakamlarına göre 25 bin işletme, 750 bin çalışan ve yılda 900 milyon ziyaretçi var. TURYİD rakamlarına göre ise 3 bin 500 işletme, 150 bin çalışan ve 180 milyon ziyaretçi bulunuyor. Yani sektörde toplam 900 bin işletme ve 2 milyona yakın çalışan var. Bu yasa, görünmeyen ekonomiyi görünür ve resmi hale getirecek," dedi.

Kaya Demirer, "Sektör bu yasayı talep ediyor. İki dernek olarak dört yıldır farklı hazine ve maliye bakanlarıyla bu yasa tasarısını konuşuyoruz. Pandemi ile birlikte ödemelerin dijitalleşmesiyle bu tasarı üzerinde çok çalıştık. Yasanın çıkması durumunda yüzde 10’a varacak bahşiş hedefliyoruz," diye ekledi.

Kaya Başkanın ardından söz alan TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise "İşçi, işveren, sendikalar ve devlet bu düzenlemeyi istiyor. Bu düzenleme sayesinde kayıt dışı gelirler kayıt altına alınacak. Ne yazık ki, olumsuz algılar nedeniyle bu yasa tasarısı meclise gelemedi. Hazine ve Maliye Bakanımıza sesleniyoruz: Bu yasa çıkmalı," dedi.

Sözlerine devam eden Ramazan Bingöl, "Türkiye’de ilk defa işveren ve işçi aynı kanunda hemfikir oldu. TÜRES ve TURYİD olarak doğrudan 2 milyon, dolaylı olarak 5 milyon kişiyi temsil ediyoruz. Kredi kartıyla bahşiş önerimiz, milyonlarca insanın gelirini artırırken, devletin de gelirini artıracak," dedi.

Ramazan Bingöl, Kaya Demirer

Bingöl, "Çalışanlar şu anda kredi kartıyla çektiği bahşişin yüzde 50 ila 60’ını kesintiyle alıyor. Eğer yasa çıkarsa, bu oran yüzde 10 olacak ve çalışanlar daha fazla kazanacak. Örneğin, 1000 liraya 100 TL bahşiş bırakıldığında, çalışanın cebine 90 TL girecek. Yasa, çalışanların bahşişini en az yüzde 50 artıracak," dedi.

Şef Ali Demir, Emre Sağıroğlu, Talip Bayram, Nevfirs

Özetle, 

Sektör kredi kartıyla bahşiş ödenmesi yasal düzenlemesini çalışanlarıyla birlikte destekliyor. Pandemi döneminde azalan nakit bahşiş gelirlerine çözüm olarak bu düzenlemenin önemli bir adım olduğu vurgulanıyor. Yeni düzenleme ile bahşişlerin şeffaf olarak takip edilebileceği ve ödemelerin kayıt altına alınabileceğinin altı çiziliyor. Yeni uygulama ile çalışanlar için daha fazla gelir oluşacak ve tüm gelirler kayıt altına alınabilecek. Bu da nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılmasını sağlayacak ve misafirperverlik geleneğine katkı sunacaktır. Yeni yasal düzenleme sektörün gelişimi için olumlu bir adım olarak görülüyor. Bu doğrultuda, Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışılmaya devam edilebileceği net olarak ifade ediliyor.