Odak noktasında finansal kuruluşların yer aldığı ekonomik olumsuzluklar, halka halka genişleyerek bütün dünyaya yayılıyor.

“Açgözlülük en büyük sermayedir” diyen küresel bankalar, bütün ülkelerin dış ticaret dengeleriyle birlikte, finansal yapılarını da altüst ediyorlar. Ülkeler arasındaki sermaye hareketlerinin büyük bir hız kazanmasıyla, finansal olumsuzluklar bütün dünyaya yayılıyor.

Günlerin akışında nasıl gündüzleri geceler, geceleri gündüzler izlerse, ekonominin yönetiminde olumlulukları olumsuzluklar, olumsuzlukları olumluluklar izler. Bir gün içinde sürekli gece ve sürekli gündüz olmadığı gibi, ekonomik yapıda da sürekli büyüme ya da sürekli gerileme olmaz. Ekonomilerde olumsuzların yol açtığı, dengesizliklerle gelen yıkımlar olmazsa, kuruluşlar riskleri analiz ederek, ömürlerini uzatamazlar. Krizlerle kuruluşlar kendilerini yenilemek zorunda kalırlar.

Dünyadaki kurumların ve kuruluşların, risk yönetimine ihtiyaçları vardır. Bütün ülkeleri sarsan olumsuzluklar olmasa da, kuruluşlar bugünlerini değerlendirirken, yarınlarını da planlamak zorundadırlar. Yarına bugünden gidilecektir. Kuruluşların yarın için tek bildikleri, kesin olarak bilmedikleridir. Bilinmeyen her şey gibi yarın risk taşır. Riskler kuruluşlarda özenle yönetilmezlerse, kazanılan başarılar başarısızlıklara dönüşürler.

İster olumlu ister olumsuz yıllarda olsun, kuruluşların uzun dönemde başarıları, geleceğin taşıdığı riskleri öngörmelerine ve önceden önlem almalarına bağlıdır. Kuruluşlar dünyadaki ana eğilimleri iyi araştırmak ve iyi değerlendirmek zorundadırlar. Kuruluşlarda risk yönetimi, dünyadaki eğilimlere karşı olmak değil, uyum sağlayacak önlemleri almaktır. Dünyadaki eğilimlere uyum sağlayamayan kuruluşlar, er ya da geç darboğaza girmekten kurtulamazlar.

Dünyada kuruluşların, bütün canlılar gibi, bir hayat eğrileri vardır. Kuruluşlar doğarlar, büyürler ve ölürler. Kuruluşların hayat eğrileri, yeni ürünler, yeni süreçler, yeni yöntemler, yeni yaklaşımlar ve yeni açılımlar geliştirilerek, yeniden doğarcasına, yeni hayat eğrileriyle desteklenerek uzatılır. Kuruluşların ömürlerini uzatmak için, dünün hayat eğrileri araştırılır, bugünün hayat eğrileri değerlendirilir, yarının hayat eğrileri planlanır. Hayat eğrileri yenilenmesini bilenlerin ellerinde uzun ömürlü olurlar.

Kriz yönetimiyle kuruluşlarda, elde olan varlıkların koruyuculuğu yapılırken, risk yönetimiyle elde olmayan varlıkların mimarlığı yapılır. Kriz yönetimiyle kuruluşların, bugünlerini kurtarmak için çalışılırken, risk yönetimiyle kuruluşların yarınları inşa edilmeye çalışılır. Kriz yönetiminde bugünün işlerini güzel yapmak önemlidir.Risk yönetimiyle yarının güzel işlerini yapmak için önlemler alınır.Yarının risklerini öngören araştırmalarla kuruluşların gelecekleri güvence altına alınmaya çalışılır.

Fırsatlarınla tehditlerin birlikte bulunduğu krizlerde, ustalık tehditlerle gelen fırsatları yakalmaktır.

Kuruluşlarda kriz yönetimleri bugün olanlarla, risk yönetimleri yarın olacaklarla ilgilenir.

Kriz yönetenler denenmişlere, risk yönetenler denenmemişlere ağırlık verirler.