Resim1-17

Son yıllarda, özellikle sosyal medyada öğretmenler arasında Türkçeyi eğip büken, imla ve dilbilgisi kurallarını hiçe sayan birçok örnek görmekteyiz. Bu durum, sadece dilbilgisi hataları ile sınırlı kalmayıp, Türkçenin özüne ve ruhuna zarar vermektedir.

Dil, bir milletin kimliğinin ve kültürünün temel taşıdır. Dilimizi kaybedersek, kültürümüzü ve kimliğimizi de kaybederiz. Bu nedenle, dilimizi korumak ve doğru kullanmak her Türk vatandaşının görevidir.

Eğitimciler, bu konuda en önemli rolü üstlenen kişilerdir. Öğretmenler, sadece Türkçe ve Edebiyat derslerinde değil, her alanda Türkçeyi doğru ve güzel kullanarak öğrencilere örnek olmalıdır.

Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 5. maddesinde, "Eğitim ve öğretim, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya önem verir." ifadesi yer alır. Bu madde, sadece Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerinin değil, tüm öğretmenlerin dil kullanımına özen göstermesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Sosyal Medya ve Dil Yozlaşması:

Sosyal medya, dil yozlaşmasının en önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir. Hızlı iletişim ve etkileşim arayışı, dilbilgisi kurallarının ve imla kurallarının göz ardı edilmesine yol açmaktadır.

Öğretmenlerin, sosyal medyada da Türkçeyi özenle kullanmaları ve bu konuda örnek olmaları büyük önem taşımaktadır. Yanlış kullanımların düzeltilmesi ve doğru dil kullanımının teşvik edilmesi, sosyal medya dilinin düzelmesine katkıda bulunacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Güzel Dilimiz Türkçe" Projesi:

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılında "Güzel Dilimiz Türkçe" adlı bir proje başlatmıştır. Bu projenin amacı, Türkçenin doğru ve güzel kullanımı için farkındalık oluşturmak ve dil bilincini geliştirmektir.

Proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir:

 • Seminerler ve konferanslar: Öğretmenlere ve öğrencilere Türkçenin doğru ve güzel kullanımı konusunda eğitim verilmektedir.
 • Yazma yarışmaları: Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeleri ve yaratıcı yazarlık becerilerini kazanmaları için teşvik edilmektedir.
 • Okuma etkinlikleri: Öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi ve okuma alışkanlığı kazanmaları için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
 • Dil ve edebiyatla ilgili yarışmalar: Öğrencilerin dil ve edebiyata olan ilgilerini artırmak ve bilgi birikimlerini geliştirmek için yarışmalar düzenlenmektedir.
 • Dil Bayramları kutlamaları
 • Kompozisyon ve şiir yarışmaları
 • Dil ve edebiyatla ilgili kitapların dağıtılması

Öğretmenlere Düşen Görevler:

 • Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Güzel Dilimiz Türkçe" projesine aktif olarak katılmak
 • Türkçeyi doğru ve güzel kullanarak öğrencilere örnek olmak
 • Dilbilgisi kurallarına ve imla kurallarına dikkat etmek
 • Zengin bir kelime hazinesi edinmek ve bunu öğrencilere aktarmak
 • Edebi eserler okumak ve öğrencileri de okumaya teşvik etmek
 • Dil ile ilgili etkinlikler düzenlemek
 • Teknolojinin dil üzerindeki olumsuz etkilerine karşı bilinçlendirmek

Ebeveynlere Düşen Görevler:

 • Çocuklarının dil gelişimini takip etmek
 • Doğru dil kullanımı konusunda çocuklarını teşvik etmek
 • Çocuklarının kitap okumasını sağlamak
 • Dil ile ilgili oyunlar oynamak
 • Teknolojinin dil üzerindeki olumsuz etkilerine karşı dikkatli olmak

Öğretmenlerin Türkçeyi Etkili Kullanmasının Faydaları:

 • Öğrencilerin dil becerilerini geliştirir
 • Öğrencilerin kelime hazinelerini zenginleştirir
 • Öğrencilerin dilbilgisi kurallarına hakim olmalarını sağlar
 • Öğrencilerin daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olur
 • Öğrencilerin özgüvenlerini artırır

Öğretmenlerin Türkçeyi Kullanımı Üzerine İki Örnek:

Harun Hoca

Harun Hoca, Anadolu'nun küçük bir kasabasında ilkokul öğretmenliği yapan bir öğretmendir. Oldukça şiveli bir Türkçesi vardır. Harun Hoca, ders anlatırken ve öğrencilerle iletişim kurarken doğal olarak kendi şivesini kullanmaktadır. Zamanla, öğrenciler de öğretmenlerinin şivesini taklit etmeye başlarlar.

Bu durum, Harun Hoca için bir endişe kaynağı olur. Öğrencilerinin şiveli konuşmasının, gelecekteki eğitim ve iş hayatlarında sorun yaratabileceğinin farkındadır. Bu nedenle, öğrencilerine doğru Türkçe konuşmanın önemini anlatmaya çalışır. Onlara kitap okumalarını, kelime hazinelerini geliştirmelerini ve Türkçenin güzelliğini keşfetmelerini tavsiye eder.

Zuhal Öğretmen

Zuhal Öğretmen, büyük bir şehirde lisede edebiyat öğretmenliği yapan bir öğretmendir. Oldukça güzel bir İstanbul Türkçesi konuşmaktadır. Zuhal Öğretmen, ders anlatırken ve öğrencilerle iletişim kurarken akıcı ve etkileyici bir dil kullanır. Öğrencileri, Zuhal Öğretmenin dil hakimiyetine ve güzel Türkçe konuşmasına hayran kalırlar.

Zuhal Öğretmen, sadece dil bilgisi kurallarına uymakla kalmaz, aynı zamanda kelime seçiminde de özenli davranır. Derslerinde edebi eserlerden örnekler verir ve öğrencilerine kelimelerin gücünü ve anlamını kavratmaya çalışır. Zuhal Öğretmenin etkisiyle, birçok öğrencisi edebiyatla ilgilenmeye başlar ve hatta edebiyat öğretmeni olmayı hayal eder.

Harun Hoca ve Zuhal Öğretmen örnekleri, öğretmenlerin Türkçeyi kullanımı üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Doğru ve güzel Türkçe konuşan öğretmenler, öğrencilerine dil bilinci aşılayabilir ve onları daha iyi bir geleceğe hazırlayabilir.

Dilimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Güzel Dilimiz Türkçe" projesi, bu konuda önemli bir adımdır. Öğretmenler, ebeveynler ve tüm vatandaşlar bu projeye destek vererek dilimizi korumaya ve geliştirmeye katkıda bulunabilirler.

Unutmayalım: Dil kaybolursa, kimlik de kaybolur ve  Goethe’nin dediği gibi: "Dil, bir milletin ruhunu yansıtır."