Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli günlerden biri olan 19 Mayıs 1919, Ulu Önderimiz ve Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarihtir. Bu özel gün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. Aynı zamanda Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız 19 Mayıs, vatanımızın milli birlik ve beraberliğinin simgesi olarak bizler için büyük bir anlam taşımaktadır.

1918'de 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Osmanlı İmparatorluğu, İtilaf Devletleri tarafından işgale uğradığında 30 Ekim 1918'deki Mondros Mütarekesi'yle Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği kabul edildi ve ata yadigârı topraklarımız yedi düvel yabancılar tarafından işgal edilmeye başlandı. Bu işgaller milletimizin bağımsızlık arzusunu körükledi ve Anadolu'nun dört bir köşesinde direniş hareketlerini başlattı. Tarih sayfalarını yeniden yazdıracak ulu direnişimizde Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın fitilini ateşledi. Bu tarihi, sadece askeri bir hareketin başlangıcı değil, aynı zamanda ulusal direnişimizin, milli mücadelemizin ve bağımsızlık arzumuzun sembolü olarak kabul ederiz. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Türk milletinin işgalcilere karşı örgütlenmesi ve bağımsızlık mücadelesine başlaması açısından kritik bir dönüm noktasıdır.
19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilir. Ulu önder Samsun'a çıktığında işgallere karşı direniş hareketlerini örgütlemek ve ulusal bir kurtuluş savaşı başlatmak amacıyla çalışmalarına başladı. Anadolu'nun dört bir yanına telgraflar çekerek halkı işgale karşı direnmeye çağırdı ve milli direnişin temellerini attı.
Samsun'dan sonra Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri düzenlendi. Bu kongrelerde alınan kararlar, milli mücadelenin temelini oluşturdu ve Misak-ı Millî ile yüce vatanımızın bağımsızlık hedefleri belirginleşti. 19 Mayıs, bu sürecin başlangıcı olarak büyük bir öneme sahiptir.
Gençliğe her zaman büyük önem veren Atatürk, 19 Mayıs'ı onlara armağan etmiştir. 20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan bir kanunla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilân edilmiştir. Bu bayramı, gençlerin milli birlik ve beraberlik bilincini pekiştirmek, spor yaparak sağlıklı bireyler olmalarını teşvik etmek ve Atatürk'ün mirasını yaşatmak amacıyla kutluyoruz.
Atatürk, gençliği Cumhuriyet'in teminatı olarak görmüş ve Türkiye'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu vurgulamıştır. 19 Mayıs, gençlerin milli bilincini, vatan sevgisini ve sorumluluk duygusunu pekiştirmek için önemli bir fırsattır.
19 Mayıs, aynı zamanda sporun toplumdaki yerini ve önemini vurgulamak için de bir vesiledir. Spor, sağlıklı bir toplumun temeli olarak görülür ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunur. Bu nedenle, 19 Mayıs'ta düzenlenen spor etkinlikleri, gençlerin spora olan ilgisini artırmayı ve onlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı amaçlar.
Bu özel tarih Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik ruhunun simgesi olarak da büyük bir öneme sahiptir. Her yıl düzenlenen törenler ve etkinlikler, Türk milletinin ortak değerler etrafında kenetlenmesini sağlar. Bu gün, geçmişte yaşanan zorlukları hatırlatır ve milletin birlikte hareket etme gücünü pekiştirir.
Milli bayramlarımız, millet olarak ortak paydalarımızı hatırlamamız ve vatanseverlik bilincimizi sıcak tutmamız konusunda bizlere yol göstericidir. Bunların her biri yüce cumhuriyetimiz kurulurken hangi aşamalardan geçtiğimizi, dedelerimiz ve ninelerimizin nasıl fedakârlıklar yaptığını bizlere günbegün tekrar tekrar hatırlatır. Bu bilinçle, bizler ve bizden sonraki kuşaklar da eminiz ki devletçilik konusunda dünyaya nam salmış atalarımızın izinde güzel yurdumuzu ilelebet payidar kılmaya devam edeceklerdir.