Geçmiş her gün yenilenen, yenilendikçe özgünleşen, bir vizyonla geleceğe taşınır. Geçmişten geleceğe giden, yol haritasının odak noktasında, ülkelerin yüzyıllar içinde oluşan paradigmaları vardır. Bir elleri dünde, bir elleri yarında olan ülkeler, her gün yeni boyutlar kazanan paradigmalarıyla, yollarını aydınlatırlar ve gelen günlerini geçen günlerinden daha güzel değerlendirirler. Dünyayı, iki gününü birbirinden farklı kılan ülkeler dönüştürürler.

Dünya eski paradigmayla üretim yapanların dünyası değil, yeni paradigmayla üretim yapanların dünyasıdır. Üretimde yenilik yapmanın doğurduğu gücü bilenler, yönetimde yenilik yaparak, güçlerini kat kat artırmasını bilirler. Üretimde başarı teknoloji zenginliğinden, yönetimde başarı paradigma derinliğinden kaynaklanır. Paradigmaları yerel olan ülkelerin, ürettikleri ürünler küresel olmaz. Ülkeler geleceğe, hem yerel, hem küresel ürünler üretmesini bilen kuruluşlarla taşınırlar.

Yerel paradigmayla yuvarlak küre olarak görülen dünya, küresel paradigmayla düz kare olarak görülür. Kare dünya, güneş altında gecesi olmayan, bütün perdelerin açık olduğu, mahallelerin birbirine karıştığı düz dünyadır. Sürekli aydınlık olan kare dünyada, mahalle baskısı yoktur, dürüstlük baskısı vardır. Kapalı küre dünyada kalitesizliği özendiren, dürüstlüğü önleyen bir elek ve bir eleme düzeni yürürlüktedir. Açık dünyada ise, dürüstlüğü özendiren, kalitesizliği önleyen bir elek ve bir eleme düzeni her alanı yönlendirir.

Dürüstlüğün zorunlu olduğu kare dünyada, kaliteli ürün; kaliteli hizmet, kaliteli bilgi üretmenin mahallesi yoktur. Bir mahalle, ister Amerika'da, ister Avrupa'da, ister Asya'da, isterse Afrika'da olsun, dürüstlüğü özendirmek, kalitesizliği önlemek, kaliteteyi sürekli geliştirmek zorundadır. Düz kare dünyada hem dürüstlük, hem  kalite pasaport taşımaz. Dürüstlük şemsiyesi altında, kaliteyi geliştirme, kalitesizliği giderme yolunda, paradigmalarını yenilemeyen ülkeler, ekonomik, siyasal, kültürel alanda, yeni açılımlar yapamazlar. En büyük mahalle değil, en dürüst, en yenilikçi mahalle güçlüdür.

Kare dünyanın kamu, özel, gönüllü kuruluşlarında ürün, hizmet, bilgi üretilir, pazarlarında, ürünlerden, hizmetlerden, bilgilerden önce kalite, güzellik, dürüstlük satılır. Kare dünyada her kurum, her  kuruluş, bir kalite, bir güzellik, bir dürüstlük satıcısıdır, hiçbir alanda, kalitesiz ürün, kalitesiz hizmet, kalitesiz bilgiye yer yoktur. Kare dünyada, üreticiler ve tüketiciler, ister farkında olsunlar, ister olmasınlar, her biri birer kalite alıcısı, birer kalite satıcısıdır.

Küre dünyada ''yükte ağır değerde hafif'' ürünler üretilirken, kare dünyada ''yükte hafif değerde ağır'' ürünler üretilir. Birinde gece, birinde gündüz rüya görülür. Gündüz rüya görmeyenler, herkesin rüyasını gördüğü ürünler tasarlayamazlar. Küre dünyanın paradigmasıyla, kare dünyanın ürünleri üretilmez. Olağanüstü düşüncelerle, olağanüstü rüyalar görenler, olağanüstü tasarımlarla, olağanüstü ürünler üretirler.

Hiçbir rüya daha güzeli görülmeyecek kadar güzel değildir.

İnsanlar ne düşünüyorlarsa, onun rüyasını görürler.

Kare dünyada akılla düşünülür, gönülle yapılır.