Paraya değer kazandıramayanlar, hayata anlam kazandıramazlar.  Gelirleri giderlerini karşılamayan savurgan ve sorumsuz  yönetimler, altına bakır karıştırarak, parayı çoğaltırlar, değerini düşürürler.  Altın para bırakılarak, değeri olmayan kağıt paraya geçilmesiyle, otokratik yönetimlerin işleri kolaylaştırılır. Onlar istedikleri zaman, istedikleri kadar kağıt parayı çoğaltırlar. 

Üretime dayanmayan, dolaşımdaki para ne kadar artarsa, ürünlerin ve hizmetlerin fiyatları o kadar  artar,  hayat  o kadar zorlaşır. Sağlam yönetim olmadan sağlam para,  sağlam para olmadan sağlam ekonomi olmaz. Ülkelerde yönetimler, kağıt parayı istedikleri zaman istedikleri kadar çoğaltırken, altın parayı istedikleri zaman, istedikleri  kadar çoğaltamazlar.

Paranın değeri dolaşımda bulunan para hacmiyle,  pazardaki ürünlerin toplam değerine dayanır. Yönetimler  dolaşımda bulunan para hacmini artırarak, paranın değerini düşürürler. Yoksul kesimden, zengin kesime, haksız kazanç aktarırlar. Dolaşımdaki paranın değeri, satışa sunulan hizmetlerin ve ürünlerin değerinin toplamına eşitse, fiyatlar zaman içinde büyük değişiklik göstermezler. 

Ekonomideki paranın hacmi, karşılıksız olarak büyütülürse, üretilen ürünler ve hizmetler, para hacmiyle aynı oranda artmadığından, fiyatlar yükselir. Kağıt para sisteminin zayıflığı, üzerindeki değerin değiştirilebilmesinin kolaylığından kaynaklanır. Gelirleri giderlerini karşılamayan  yönetimler,kağıt paranın değerini düşürürler.Altına ayarlı paranın gücü değerinin değiştirilmemesinden gelir.

Yönetimlerin ilkesiz harcamalarını sınırlamak, haksız kazançlarını önlemede altın para önemini koruyor. Güney Latin Amerika’da, Doğu Avrupa’da yaşanan ekonomik krizlerin  önüne geçmede, paranın değerinin korunması büyük önem taşıyor. Dünyadan hiç eksik olmayan bunalımların önüne geçmede, sağlam paradan önce, sağlam insan taşır. Sağlam yönetimlerin, ekonomileri, paraları sağlam olur. 

Gresham yasasında: “Pazara değerleri birbirinden ayrı iki para sürülürse, kötü paranın iyi parayı pazardan kovacağı” savunulur. Benzer görüşler Gazali’nin İhya’sında daha ayrıntılı olarak ele alınır. İnsanlar değerli paraları biriktirirler, değersiz paraları harcarlar. Dolaşımda iyi paralardan daha çok kötü paralar kalırlar. Hayatın her alanında, kötüler iyileri pazardan kovarlar. 

Sağlam para, sağlam ekonomi, sağlam yönetimlere, sağlam insanlara dayanır. İnsanlar kendileri için istediklerini  bütün insanlar için de istemezlerse, para altın da olsa, ekonomik bunalımların üstesinden gelinmez. Sağlam paraların, zayıf  paraları pazardan kovmaları gibi, kötü insanlar iyi insanları pazarlardan kovarlar.  Bu yüzden paranın değerinin korunması, her dönemde hayati önem taşır.