Karton Kutu, ödüllü animasyon yönetmeni Merve Ç irişoğlu Ç otur&rsquo un Uçan At Yayınları&rsquo ndan okuyucularla buluşan ilk çocuk kitabının ismi.

Karton Kutu, her ne kadar kırk sayfalık küçük bir hacme sahip olsa da gerçekte büyük bir eser, birazdan detaylarını arz edeceğimiz &lsquo hamle çapında bir iyilik hareketi&rsquo .

Mazlum ve mağdurların hikâ yesi&hellip

Her ne kadar hedef kitlesi çocuklar olsa da gönlündeki masum dünyayı yitirmemiş herkes için anlatacağı bir hikâ yesi var Karton Kutu&rsquo nun. Senin hikâ yen, benim hikâ yem&hellip Merve ve arkadaşlarının Zeynep Sena&rsquo nın, Ozan&rsquo ın, Sara&rsquo nın ve Tuğba&rsquo nın gönül pencerelerinden eksik olmayan mazlum ve mağdurların hikâ yesi&hellip

Burada, çiçeği burnundaki kitabın müellifi Merve Ç otur için bir paragraf açsak sezadır! Resmeden, tefekkür eden, tahayyül eden entelektüel vicdana sahip bir münevverden bahsediyoruz. Merve&rsquo yi, on yıl önce Boğaziçi Ü niversitesi&rsquo nde öğrencilik yıllarında tanıdım. BÜ &rsquo deki tahsil hayatında matbuatla, yayıncılıkla, dergicilikle, İslâ m dünyasının sorunlarıyla ilgilenip yetimlerle empati kurmaya başlayan muhatabımız ilk yayıncılık tecrübelerini Kampüs&rsquo ten Dünyaya isimli öğrenci dergisiyle kazandı. Ç otur, dört-beş arkadaşıyla birlikte içinden iyilik geçen mecmuanın her sayısında mazlum coğrafyaları, zulüm altındaki mağdurları taşıdı hoş kokulu satır aralıklarına. Dergiler satıldıkça Filistinli yetim çocuklara gün doğdu 3, 5, 9 derken, onlarca Filistinli yetim çocuğun ruhuna yaşama sevinci neş&rsquo et etti.

44 ödüllü animasyon yönetmeni

Yürüyenler mesafe kat eder. İki günü bir olanlar ise şüphesiz aldanmış olur. Merve, on yıllık süreçte birazdan bahsini edeceğimiz üzere kitap ayracı tasarımcılığından 44 ödüllü bir yönetmenliğine ve yapımcılığa adım attı. BÜ Matematik Ö ğretmenliği bölümünü onur derecesiyle tamamlayan Merve, yüksek lisansını University of the Arts London&rsquo da Animasyon bölümünde birincilikle tamamladı. Merve&rsquo nin bir savaş çocuğunun hikâ yesini anlattığı, bizim de iş bu yazıyla tahlile çalıştığımız Karton Kutu animasyonu The Box (Karton Kutu), 240 uluslararası film festivalinin özel seçkisinde yer alarak 44 ödüle layık görüldü. Londra&rsquo da kurduğu Animatick Arts&rsquo ta animasyon, tasarım ve eğitim çalışmaları yapmakta ve İyilikhane Ç ocuk Derneği&rsquo nin başkanlığını yürütmekte olan Merve Ç irişoğlu Ç otur&rsquo un ismini bir kenara not ediniz lütfen. Bundan sonra mütemadiyen işiteceksiniz!

'Merhaban merhaban  bi&rsquo s-sabah&rsquo il cedî d'

35-40 yıl önce Bebek&rsquo teki okulda zemherinin orta yerinde Nazife Şişman&rsquo la kardelen misali sadece ve sadece bir çiçekle gelişi muştulanan bahar, ne zamandır, içten gelen bir â vâ zla 'Merhaban merhaban bi&rsquo s-sabah&rsquo il cedî d' diyor! Kardelenin söz ettiği yeni, yepyeni bir sabah Merve ve arkadaşlarından başka bir şey değil!

Her nimetin şükrü kendi cinsiyledir

Malum olduğu üzere her nimetin şükrü kendi cinsiyledir. İnsanoğlu, Allah&rsquo ın kendine bahşettiği nimet ve kabiliyetlerin şükrünü ifa etmelidir. Muhatabımızda da resim bir adım öte tasvir sanatlarına yönelik mühim bir kabiliyet ve kapasite vardı. Hisarüstü&rsquo ndeki öğrenci evlerinde kitap ayracı yapmaya başladı. Arkadaşlarına da ayraç yapmanın, resmetmenin, tasarımın, boyamanın, taramanın püf noktalarını gösterdi. Böylelikle yetimlere umut olan kitap ayracı projesi de başlamış oldu.

Bir kitap ayracından üç liradan, beş liradan, on liradan ne olacak demeyiniz lütfen. Merve&rsquo nin ve arkadaşlarının sabahlara kadar inşâ ettiği kitap ayraçlarının sayıları yüzlere, binlere ulaştı. Nafi Baba Camii&rsquo nin önünde, Hisarüstü&rsquo ndeki fotokopicilerde, kermeslerdeki stantlarda birbiri ardına alıcı bulan kitap ayraçları Afrikalı göremeyen kardeşlerimizin gözlerine ışık Malavi Yetimhanesi&rsquo ndeki çocuklara umut, Tayland Patani&rsquo deki çocuklara okul oldu.

Kitap ayracından İyilikhane&rsquo ye!

Merve ve arkadaşları iyilik yapmak istiyordu. Yaptılar da&hellip

'İyi gençler' kısa sürede kitap ayracı projesini İyilikhane Ç ocuk Derneği&rsquo ne dönüşmesini bildi. Ç ünkü onlar karanlığa kızıp oturmak yerine 'iyilik' yapmayı tercih etmişlerdi.

Onlar, dünyanın muhtelif coğrafyalarında kapalı kapılar ardına yapılan 'planlı kötülükler'e karşı daha fazla 'planlı iyilik' üretmek için çalıştı, çabaladı, koştu, mücadele etti.

Onlar, ümmet kelimesinin 'ümm/anne' kökünden geldiğini, dolayısıyla ümmet olmanın insanlığa anne nazarıyla bakmayı, insanları merhametle kuşatmayı, mazlumlara el uzatmayı ve ilâ hî rahmet ve şefkatin vesilesi olmayı gerektirdiğini düşündü.

Onlar, bulundukları coğrafyada yukarıdaki iki paragrafla arz etmeye çalıştığımız bakış açısını sergileyen ecdadımızın bizlere güzel bir örneklik teşkil ettiğini gördü ve global bir köye dönüşen dünyanın en mazlum sınıflarından birini oluşturan yetimlere el uzatmayı kutlu bir vazife telakkî etti.

Onlar, heybelerindeki tevekküle dualarını ekleyerek çıktıkları iyilik yolunda ilerlemeye devam ediyor. Kutlu yolculukları dünyada eli tutulmamış ve başı okşanmamış hiç bir yetim kalmayıncaya kadar devam edecek biiznillah.

Onlar, ferâ gat ehli gençler

Onlar, her zaman, &lsquo mazlum coğrafyalarda öksüz, yetim, bir başlarına kalmış çocuklar için neler yapabiliriz&rsquo in telaş yükünü bizim adımıza omuzladılar.

Onlar, yetimhaneler kuran, okullar inşa eden, yetimlerin ihtiyaçlarını karşılayan, yetim projelerini finanse eden, yetimlerin sağlık ve eğitimlerini en güzel şekilde sağlayan ve daha nice hayrî iş ve hizmet süreçlerini planlayarak bu alanda uzmanlaşan bir iyilik hareketi olmak yolunda mütevazı adımlarla ilerliyor.

Karton Kutu&rsquo da mâ şerî vicdan var!

Karton Kutu&rsquo nun içerisinde işte arz ettiğimiz hususlar var.

Karton Kutu&rsquo nun içinde insanlığın unuttuğu mâ şer i vicdan var.

Karton Kutu&rsquo nun içerisinde samimi, gerçek, gösterişsiz, yapmacıksız, 'ben, ben, ben' demeyen bir iyilik hareketi var.

Karton Kutu&rsquo nun içerisinde ülkemizin Edirne&rsquo den Kars&rsquo a Adana&rsquo dan Trabzon&rsquo a kadar memleket coğrafyamızın binlerce öğrencisinin desteğiyle gerçekleştirilen yüzlerce katarakt ameliyatı Malavi Yetimhanesi Patani okulu ve dahi halis bir iyilik niyeti var.

Karton Kutu&rsquo nun içinde insanlık var!

Karton Kutu&rsquo nun içinde insanlık var, iyilik var!


Karton Kutu, kırk sayfalık hacimden fazlasını ihtiva ediyor derken kastımız bunlardı.

Ey okuyucu, farkında mısın?

Ey okuyucu, farkında mısın? Sahip olduğun neler var?  Ailen, sevdiklerin, arkadaşların, işin, makamın, şöhretin, evin, yurdun, barkın, paran, araban, bankada hesabın&hellip

Oysa Karton Kutu&rsquo nun resmettiği hikâ yede dünyalık namına neyi varsa her şeyini annesini, babasını, arkadaşlarını, kardeşlerini, ülkesini, umutlarını bir anda kaybediveren savaş mağduru bir çocuk var.

Yolunu, yordamını bilmeyen, bombalardan esirgenmiş, mermiden korunmuş, denizde boğulmaktan son anda kurtulmuş, titrek bir gönül ve üşüyen bir nazarla etrafında bir hâ mî arayıp duran çocuğa bu yolculuğunda eşlik edersiniz değil mi?

Karton Kutu, 'mutlu bir çocuğun ansızın değişen hayatında kedisiyle birlikte bir karton kutuya sığınma hikâ yesi...

Savaş ve mültecilik gibi konuları şiirsel ve munis bir anlatımla dile getirmekte olan Karton Kutu&rsquo da çocuklar, günümüz gerçeklerine değinen sıcacık bir hikâ ye okumanın yanı sıra, etraflarında olup bitenlere karşı empati geliştirebilecekler.'

Şimdiki zaman, 240 Uluslararası Film Festivali&rsquo nin özel seçkisinde yer almaya hak kazanan ve 'Büyük Ö dül', 'En İyi Animasyon Ö dülü', 'Jüri Ö zel Ö dülü' gibi 44 ödüle layık görülen The Box kısa animasyon filminden yola çıkılarak hazırlanan Karton Kutu&rsquo yu okuma zamanı&hellip

Şimdiki zaman, yetimlerin başlarının okşanmasına, ceplerine harçlık konulmasına vesile olacak Karton Kutu&rsquo yu alıp sokakta gördüğünüz küçük bir çocuğa hediye etme zamanı&hellip