Dünyada üretim kültürünü zenginleştiren, kuruluşlarının başında üniversiteler gelir. Yönetim ve İşletme Bilimlerinin harp akademileri olan, üniversitelerin ilk sıralarında Harvard, Columbia, Cornell, Yale gibi, dünyanın ilk onuna giren üniversiteler yer alır. Şehirlerin bütün kurum ve kuruluşları, dünyanın önde gelen üniversitelerini izlerler. Üniversiteler eğitim programları, kitapları ve dergileriyle, kuramsal ve uygulamaya dönük alanlarda çalışmalar yaparak, yönetim dünyasında çığır açıcı bir görev yüklenirler. Onların yayınları bütün dünya dillerine çevrilir.

Şehirlerin dönüştürücü güçleri, yeniliklere öncülük yapan, kurum ve kuruluşlarından kaynaklanır. Bu yüzden Peter Drucker’dan Gary Hamel’e, Michael Porter’dan Peter Senge’ye kadar, yönetim bilimlerinin öncülerinin araştırmaları, dünyadaki bütün kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından dikkatle izlenirler. İlk defa Harvard Üniversitesinde düzenlenen, Yönetim ve İşletme Bilimlerine ilişkin yüksek lisans programları, bütün dünya üniversiteleri tarafından benimsenmiştir. Artık dünyanın her şehirinde, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri olan üniversiteler vardır. 

Düz kare dünya kurum ve kuruluşlar dünyasıdır. Dünyanın kareleşmesi ve üzerindeki örtülerin kaldırılması, sanayileşmeden daha önemli ve daha etkili değişmelere yol açan, ekonomik ve kültürel bir dönüşümdür. Kare dünya babaların çocukları, büyük kardeşlerin küçük kardeşleri, tanımakta zorluk çektikleri bir dünyadır. Hiyerarşinin bürokrasinin ve protokolün sıfırlandığı, kurum ve kuruluşlar, her gün yeniden doğuyorlar. Onlar ürün, hizmet ve bilgi üretimine yeni boyutlar kazandırmak için, verimliliğin peşinden, olimpiyat rekorları kıran atletler gibi koşmaktadırlar.

Küre yuvarlak dünyanın açık deniz gemilerinin kaptanları, Amerika gibi dünyada yeni kıtalar bulmuşlardır. Kare düz dünyanın uzay gemilerinin astronotları, dünya gibi uzayda yeni gezegenler bulacaklar. Küre dünya kıtaların dünyası olmuştur. Kare dünya ise gezegenlerin dünyası olacaktır. Kare dünyanın bütün ülkelere dağılan tedarikçi, ortak, çalışan ve müşteri ağları, dünyayı yeniden yapılandırma yolunda hızla ilerlemektedirler. Yönetimde ve üretimde yeni kaldıraç, savurganlıktan bütünüyle arındırılmış, mükemmel ötesi bir verimlilik ve yenilik yolculuğudur. 

Kare dünyada coğrafya belirleyici olmaktan bütünüyle çıkmıştır. Ülkelerin iç ve dış politikalarını coğrafyaları belirlemiyor. Çin Amerika’ya, Almanya Türkiye’ye komşu olmuştur. Amerika’daki yabancı öğrencilerin başını Çinliler çekiyor. Kare dünyanın yolları, küre dünyanın yollarından daha hızlı ve daha akışkandır. İpek yollarının yerlerini, karayolları, denizyolları ve havayolları almıştır. Lojistik köyleri, limanlar ve havaalanları düz kare dünyanın yeni kervansaraylarıdır. Demiryollarının gelişmesiyle karayolları, havayollarının gelişmesiyle denizyolları, ulaşımdaki ağırlıklarını yitirmişlerdir.

Küre dünyada herkesin bildiği sorunlara, kare dünyada kimsenin bilmediği çözümler aranır.

Eski dünyada bir akıldan yararlanılırken, yeni dünyada bin akıldan yararlanılır.

Kare dünya birlikte yaşama ustalığıdır, herkes herkese bağımlıdır.