28 Temmuz 2021, Çarşamba
Son Dakika

Doç. Mehmet Fatih Aysan: 6 temel meydan okumayla karşı karşıyayız.

30.10.2020

Ülkemizin önde gelen sosyal politikalar uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan, İLKE VAKFI çatısı altında önemli bir hizmeti gerçekleştirerek Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar Raporunu hazırladı.

Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar Raporu, sosyal refahı önceleyen bir vizyonla devletin vatandaşlarına kaliteli ve huzurlu bir yaşam sunmasının ipuçlarını veriyor. Söz konusu ipuçlarına geçmezden önce İLKE Vakfı’na ve hizmetlerine kısaca göz atmayı vakıa mutabık görüyoruz.

İLKE, İslami ve insani değerleri yaşatmak ve yaşanmasına vesile olmak amacıyla kurulmuş örnek bir sivil toplum kuruluşu.

İLKE’nin 1980’li yıllarda başlayan yolculuğu çeşitli duraklardan sonra İLKE Vakfı’nın kuruluşuyla yeni bir veçheye büründü. Bugüne kadar çok sayıda faydalı organizasyonun kuruluşuna destek veren İLKE şimdi de çatısı altında yer alan kuruluşlar ve merkezler ile topluma katkı yapmak üzere faaliyetlerini derinleştirme çabasında.

İLKE VAKFI,  ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi, politika ve strateji üretmekte, karar alıcılara yol gösterecek araştırmalar yapmakta ve gelecek için gerekli birikimin oluşmasına katkı sağlamakta... 

Eğitim, iş ahlakı, sivil toplum, hukuk ve yönetim alanlarında şimdiye kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla hem kamuda hem de sivil alanda katkılar sağlamayı başaran İLKE Vakfı’nin çatısı altında her biri alanlarında öncü ve önemli faaliyetler yapan İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) yer alıyor. Vakıf ayrıca İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) ve Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Tüm çalışmalarında toplumu tanımayı ve anlamayı; sosyal ihtiyaçlardan haberdar olarak iş üretmeyi; çözüm odaklı faaliyetler yapmayı kendisine şiar edinen İLKE camiası bu bağlamda sadece belli bir topluluğun sorunlarıyla değil tüm insanlığın meselelerine de eğilerek ilkeli duruşla yarınlara daha güçlü hazırlanmanın önemine inanıyor.

Vakıf, bir önceki paragrafta ifade ettiğimiz üzere memleketimizin çözüm bekleyen meselelerini teşrih masasına yatırıp efradını cami’ a’yarını mani bir keyfiyette Geleceğin Türkiyesi raporlarını kamuoyunun irfanına arz ediyor.  

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, 2018'de başlattığı Geleceğin Türkiyesi Projesinin altıncı raporu Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar Raporu'nu yakın zaman önce tamamladı. Rapor 27 Ekim 2020 Salı gününün akşamında İlke Vakfı’nın Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan programla kamuoyuna sunuldu. 

Prof. Erdoğmuş: Aysan Hoca’nın raporu Türkiye’nin refah seviyesini artırıcı reform çalışmaları için yeni bir vizyon ortaya koyuyor.          

İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un, Doç. Dr. M. Fatih Aysan’ın raporuna ilişkin kanaatlerini şöylece özetlemek mümkün: “Geleceğin Türkiyesi projemizin elinizde bulunan altıncı raporu “Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar”, küresel sosyo-ekonomik değişimin ve bilhassa geçirmekte olduğumuz Covid-19 virüsünün etkileriyle mücadele eden Türkiye’nin, sosyal politikalar alanındaki faaliyetlerini mercek altına alıyor. Covid-19 pandemisi ile özellikle sağlık alanıyla gündemden düşmeyen sosyal politikaların, Türkiye’nin kuruluşundan bu yana nasıl bir seyir izlediğini ortaya koyarak sosyal politikalara yönelik değişen fikriyatı, yaşanan zorlukları ve yaşanması muhtemel problemleri tasvir ederek somut çözüm önerileri getiriyor. Böylelikle Türkiye’nin refah seviyesini artırıcı reform çalışmaları için yeni bir vizyon ortaya koyuyor.”

Doç. Dr. Lütfi Sunar: Rapor, Türkiye’nin refah seviyesini artırıcı reform önerileri sunuyor.

İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, raporun Türkiye’nin refah rejimini ve dolayısıyla sosyal politikalarını, küresel eğilimleri, güncel meydan okumaları, uygulamaları ve gelişmeleri inceleyerek sorunların nedenlerini analiz ettiğini ve böylelikle yenilikçi çözüm önerilerini ortaya koyduğunun altını çiziyor ve ekliyor: “Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar raporu iyi analiz edilmiş bir gelecek vizyonu çerçevesinde somut öneriler getirerek büyüyen Türkiye’nin refah seviyesini artırıcı reform önerileri sunuyor.”

Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan: 6 temel meydan okumayla karşı karşıyayız.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan tarafından kaleme alınan Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar raporu İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Geleceğin Türkiyesi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın moderatörlüğünde İLKE Vakfı youtube hesabında yayınlan programda kamuoyu ile paylaşıldı.
 
İLKE Vakfı tarafından 2018 yılında başlatılan ve 8 serilik bir rapor silsilesini oluşturan Geleceğin Türkiyesi Projesi; Eğitim, Yükseköğretim, Ekonomi, Yönetim ve Dış Politika raporlarının ardından sosyal politikalar raporu ile odak noktasında yer alan geliştirilmeye müsait alanları derinlemesine inceleyerek mevcut sorunlara çözüm önerileri getiriyor.
 
Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar rapor sunumunda Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan, sosyal politikalar bağlamında Türkiye’nin 6 temel meydan okuma ile karşı karşıya olduğunu ve bunların fırsata çevrilebileceğini ifade etti.


 
OECD ülkeleri arasında sağlık harcamalarını en fazla arttıran ülke Türkiye.

Doç. Aysan, ilgiyle takip edilen Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar raporunda sırasıyla 6 temel sosyal politika uygulama alanını inceledi: Eğitim, sosyal sigortalar, sağlık, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve konut.

Ülkemizde 30 yıl öncesinde, 1990’larda sağlık harcamaları %3 civarındayken, 2020 yılına gelindiğinde bu oran %12,5’a kadar çıkıyor. OECD ülkeleri arasında sosyal harcamaları en fazla arttıran ülke Türkiye. 

Yoksulluk oranları düştü.

2006 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik ve sağlık reformu, bu hizmetlerin 2011 yılında Aile Sağlık Politikalar Bakanlığı altında birleştirilmesi ve senkronize edilmesi, sosyal yardım harcamalarının son dönemde ciddi bir şekilde artışı ile bu hizmetlerden faydalanıldı, yoksulluk oranları düştü.

Spesifik bir örnek olarak 4+4+4 kademeli 12 yıllık eğitime geçilmesine rağmen okul ve şube sayısının artması ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısı düştü. En son eğitim bütçesine bakıldığında bütçede en büyük payı eğitim kaleminin alması Türkiye’de eğitim ile ilgili olumlu gelişmeleri gösteriyor.

Doç. Aysan rapor sunumunda sağlık alanında yeni hastanelerin inşa edilmesi, hastanelerin birleştirilmesi, kuyrukların ortadan kaldırılması gibi atılımların yanı sıra birçok tedavinin sağlık güvencesi altına alınmasının ve imkânı olmayan insanların genel sağlık sigortası kapsamına dâhil edilmesi gibi politikaların Türkiye’nin sosyal politikaları açısından önemli gelişmeler olduğunu vurguladı.

AÇSH Bakanlığı’nın web sayfasına bakıldığında 33 adet aktif sosyal yardım başlığı görülürken konut politikaları incelendiğinde TOKİ’nin ciddi yatırımları olduğu, önemli konut projeleri yaptığı görülüyor.

3 Temel izdüşüm.

Sosyal politikaların amacının aslında bir bakıma devletin vatandaşlarına kaliteli ve huzurlu bir hayat sunması anlamına geldiğini söyleyen Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan bu nihai amacın 3 temel izdüşümünün olması gerektiğini ifade etti. 

Başarılı akademisyen Aysan’ın üzerinde dikkatle durulması gerektiğini belirttiği 3 temel iş düşüme başlıklar halinde dikkat çekerek yazımıza nihayet verelim: Sosyal adaleti sağlamak... Beşerî sermaye ve insani gelişmeyi yükseltmek… Yaşam memnuniyetini artırmak...

Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi olan Mehmet Fatih Aysan; Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 2004 yılında lisans derecesini, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2006 yılında yüksek lisans derecesini almıştır. 2011 yılında University of Western Ontario’da sosyoloji doktorasını tamamlamış, yine aynı üniversitede 2010-2012 yılları arasında öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Mehmet Fatih Aysan, İstanbul Şehir Üniversitesinde 2012-2020 yılları arasında Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve 2016-2020 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak görev yapmıştır. Temel ilgi alanları demografi, aile, iktisadi sosyolojisi ve sosyal politikalar olan Dr. Aysan’ın çalışmalarının merkezini iş piyasası, nüfus yapısı, sosyal politikaların toplum refahı üzerindeki etkileri oluşturmaktadır.

 


Yorum Ekle