Bir zamanlar Osmanlı matbuatının merkezinde yer alan bölgede, günümüzde gazetecilik yapmak kimlere nasip olur acaba? 

Baba Tahirlerin, Ahmet İhsanların, Hüseyin Cahitlerin, Halit Ziyaların, Eşref Ediplerin ve elbette Sebilürreşad Başmuharriri Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un her sokağını arşınladığı Fatih’te, şu an matbuat âleminde yer almak, bir asır öncesinde olduğu gibi günümüzde de epey zor gibi görünüyor. 

Ayrıcalıklı olduğunda değil aslında bölgede gazetecilik yapmak, kalem oynatmak…

Şöyle ki, gittikçe gelişen basın şartları Babıali’yi de değiştirdi. Molla Fenari’de, Cağaloğlu’nda gazetelerden, dergilerden pek eser kalmadı. Köklü birkaç dergi hepsi o kadar. Fakat az da olsa belli başlı yayınevleri bölgede varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yazıhaneleri pek olmasa da kimi yayınevlerinin depoları mevcut. 

***

Uzun yıllardır bölgede işletmecilik yapan Recep İncecik Beyefendi aslında Marmara İletişim mezunudur. Basın yayın işleriyle de meşgul oldu. Birkaç yıl önce İttifak gazetesini İstanbul basın hayatına kazandırdı. Niyeti yurt geneliydi ilk başta… O sıralar görüşmüştük… Sonra sadece İstanbul’da karar kıldı. Akabinde pandemi günleri… 

Planlarını bir süre erteleyen İttifak gazetesi imtiyaz sahibi Recep İncecik Bey nihayetinde 2023’ün ilk günlerinde bir karar verir, imtiyaz sahibi olduğu mevcut “ittifakgazetesi.com” internet haber sitesi yaygın bir medya olarak yoluna devam edecektir. Geçtiğimiz Şubat ayında yaptığımız telefon görüşmesinde bu işe ciddiyetle koyulduğunu hissetmiştim. Derken, Mart ayı ortalarında İstanbul’da yaptığımız yüz yüze görüşmede beraber yol yürümeye karar verdik ve sözleştik. 

***

16 Mart 2023 tarihi itibariyle İttifak gazetesi yazı ailesine dâhil oldum. Bundan da bahtiyar olduğumu söyleyebilirim. Zira son yıllarda daha çok dergicilikle meşgul oldum. Bir de kitap yayıncılığı… Bilenler bilir, dergicilik ve gazetecilik birbirinden çok farklıdır. En azından yazıdaki üslup bile sözünü ettiğim farklılığı gösterir. Gazetecilik bambaşkadır ve heyecanı günlük yaşayabilirsiniz.

***

Küçükayasofya Mahallesi’nde bulunan dört katlı mütevazi binasında kadrolaşmasını ve teknik alt yapı çalışmalarını sürdüren İttifakgazetesi.com’da birbirinden kıymetli güzel insanlar bir araya geldi ve sadece gazetecilik mesleğini icra edeceklerdir. 

Sözünü ettiğim bu arkadaşlarla yol yürüyeceğim için kendimi şanslı hissediyorum. 

Diğer dostlar alınmasın ama İttifak’ta her işe koşturan Hüseyin Kardeşimin bende yeri başka… 

Hülasa…

Bundan böyle köşe yazılarımla, haberlerimle, söyleşilerimle inşallah İttifak’tayız dostlar…

Ve emin olun sadece gazetecilik yapacağız… 

İttifak’ı ilgiyle takip etmenizi temenni ederken, dostça kalın…